03 lưu ý để nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng từ nước ngoài vào Việt Nam

Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (“Máy Móc”) từ nước ngoài về Việt Nam diễn ra khá phổ biến hiện nay đặc biệt là nhập khẩu Máy Móc đã qua sử dụng. Đây là giải pháp có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam đã quy định điều kiện nhập khẩu Máy Móc đã qua sử dụng và quy trình tra kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi thông quan. 

Vậy nhập khẩu Máy Móc đã qua sử dụng cần lưu ý những vấn đề gì? BLawyers Vietnam sẽ phân tích dưới đây.

1. Thế nào là Máy Móc đã qua sử dụng?

Theo Điều 3 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg:

 1. Máy móc, thiết bị là kết cấu hoàn chỉnh gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế.
 2. Dây chuyền là hệ thống các máy móc, thiết bị, công cụ, phương tiện được bố trí lắp đặt, kết nối liên hoàn tại một địa điểm nhất định theo sơ đồ, quy trình công nghệ đã thiết kế, bảo đảm vận hành đồng bộ để sản xuất.
 3. Máy móc, thiết bị, dây chuyển công nghệ đã qua sử dụng là loại sau khi xuất xưởng đã được lắp ráp và vận hành hoạt động.

Cần lưu ý thêm tuổi thiết bị là thời gian (tính theo năm) được xác định từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Năm nhập khẩu là năm hàng hóa về đến cửa khẩu Việt Nam.

2. Điều kiện nhập khẩu Máy Móc đã qua sử dụng

Máy Móc đã qua sử dụng khi nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chí sau đây :

 1. Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (“QCVN”) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường hoặc theo tiêu chuẩn phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (“TCVN”) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;
 2. Công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế;
 3. Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế;
 4. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được pháp luật quy định cụ thể; và
 5. Các tiêu chí khác theo quy định của pháp luật.
Lưu ý:

Trong trường hợp doanh nghiệp đang tiến hành sản xuất tại Việt Nam, để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi vượt quá 10 năm nhưng công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi máy móc, thiết bị trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại của máy móc, thiết bị vẫn đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế và mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng của máy móc, thiết bị không vượt quá 15% so với thiết kế, doanh nghiệp có thể đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, giải quyết cho phép nhập khẩu .

3. Lưu ý về hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu Máy Móc đã qua sử dụng

3.1. Lưu ý về hồ sơ

Một số tài liệu cần chuẩn bị bao gồm:

 1. Nếu nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thì hồ sơ phải có một chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 2. Nếu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thì hồ sơ phải có:
  1. a. Bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định tại mục 2 trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Giấy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt;
  2. b. Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các yêu cầu của pháp luật trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc.
3.2. Lưu ý về trình tự thủ tục nhập Máy Móc đã qua sử dụng

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan. Cơ quan hải quan làm thủ tục thông quan khi hồ sơ nhập khẩu và tài liệu đầy đủ, hợp lệ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 19/05/2022

Người viết: Huy Nguyễn

Maybe you want to read:

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi sản xuất xe điện tại Việt Nam?

Ưu đãi đầu tư – Các nhà đầu tư từ Đông Nam Á nên chú ý khi đầu tư vào Việt Nam?

04 lưu ý cho nhà đầu tư Nhật Bản trước khi đầu tư vào Việt Nam

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.