03 lưu ý khi yêu cầu Tòa án Việt Nam bắt giữ tàu biển để giải quyết khiếu nại hàng hải

Bắt giữ tàu biển

Bắt giữ tàu biển (“BGTB”) là một thủ tục pháp lý hướng đến việc hạn chế hoặc ngăn tàu biển di chuyển bằng việc gửi yêu cầu đến Tòa án có thẩm quyền, qua đó thực hiện bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải (“KNHH”), áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án dân sự và thực hiện tương trợ tư pháp. Qua bài viết dưới đây, BLawyers Vietnam sẽ trình bày 03 lưu ý đối với thủ tục yêu cầu Tòa án BGTB để đảm bảo giải quyết KNHH theo quy định pháp luật Việt Nam.

1. Điều kiện bắt giữ tàu biển để đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải

Trước tiên, để phát sinh quyền yêu cầu Tòa án Việt Nam ra quyết định BGTB để giải quyết KNHH, người yêu cầu cần chứng minh KNHH của mình thuộc các trường hợp làm căn cứ phát sinh quyền yêu cầu BGTB theo quy định của pháp luật hàng hải Việt Nam.

Khi có yêu cầu bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết các KNHH nêu trên thì Tòa án quyết định bắt giữ tàu biển trong các trường hợp sau đây:

   1. Chủ tàu là người chịu trách nhiệm đối với KNHH tại thời điểm phát sinh KNHH và vẫn là chủ tàu tại thời điểm bắt giữ tàu biển;
   2. Người thuê tàu trần là người chịu trách nhiệm đối với KNHH tại thời điểm phát sinh KNHH và vẫn là người thuê tàu trần hoặc là chủ tàu tại thời điểm bắt giữ tàu biển;
   3. KNHH này trên cơ sở của việc thế chấp tàu biển đó;
   4. KNHH này liên quan đến quyền sở hữu hoặc chiếm hữu tàu biển đó;
   5. KNHH này được bảo đảm bằng một quyền cầm giữ hàng hải liên quan đến tàu biển đó.

Việc bắt giữ tàu biển cũng được tiến hành đối với một hoặc nhiều tàu biển khác thuộc quyền sở hữu của người phải chịu trách nhiệm đối với KNHH và tại thời điểm KNHH đó phát sinh mà người đó là:

   1. Chủ sở hữu của tàu biển liên quan đến việc phát sinh KNHH;
   2. Người thuê tàu trần, người thuê tàu định hạn hoặc người thuê tàu chuyến của tàu biển liên quan đến việc phát sinh KNHH.

Lưu ý rằng quy định này không áp dụng đối với KNHH liên quan đến quyền sở hữu tàu biển.

2. Cơ quan có thẩm quyền
   1. Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết
    • Đối với trường hợp BGTB để đảm bảo giải quyết KNHH, Tòa án có thẩm quyền ra quyết định BGTB được xác định như sau:
     • Nguyên tắc chung: Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có cảng mà tàu biển bị yêu cầu bắt giữ đang hoạt động hàng hải có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển.
     • Nếu cảng có nhiều bến cảng thuộc địa phận các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau: Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có bến cảng mà tàu biển bị yêu cầu bắt giữ đang hoạt động hàng hải có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển đó.
     • Ngoài ra, pháp luật quy định rằng nếu có tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp tỉnh: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định Tòa án có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển trong trường hợp.
   2. Cảng vụ
    • Cảng vụ có trách nhiệm thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, thả tàu biển đang bị bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền. Giám đốc Cảng vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Tòa án, Cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại cảng biết về việc thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển hoặc quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ.
3. Trình tự, thủ tục bắt giữ tàu biển để đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải
   1. Bước 1: Nộp đơn yêu cầu và các tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Tòa án có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển.
   2. Bước 2: Trong thời hạn bốn mươi tám giờ kể từ thời điểm nhận được đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển, Thẩm phán phải phải xem xét và đưa ra quyết định thụ lý đơn hoặc trả lại đơn.
   3. Bước 3: Người yêu cầu bắt giữ phải thực hiện biện pháp bảo đảm tài chính cho yêu cầu bắt giữ tàu biển và nộp lệ phí bắt giữ tàu biển nếu đơn yêu cầu được thụ lý.
   4. Bước 4: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định trả lại đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển nếu đơn yêu cầu bị trả.
   5. Bước 5: Thẩm phán ra quyết định bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết KNHH khi người yêu cầu bắt giữ tàu biển xuất trình các loại chứng từ/ giấy tờ theo quy định.
   6. Bước 6: Gửi quyết định bắt giữ tàu biển cho các bên có liên quan để thi hành.
   7. Bước 7: Khiếu nại, khiếu kiện quyết định bắt giữ tàu biển.
   8. Bước 8: Tàu biển đang bị bắt giữ để bảo đảm giải quyết KNHH sẽ được thả ngay khi có một trong các căn cứ theo quy định pháp luật.
   9. Bước 9: Bắt giữ lại tàu biển trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định.

Trên đây là sơ lược về 03 điểm đáng lưu ý khi yêu cầu Tòa án Việt Nam bắt giữ tàu biển để giải quyết khiếu nại hàng hải.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

 Ngày: 01/8/2023

Tác giả: BLawyers Vietnam

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.