03 lưu ý về bãi bỏ kiểm tra nhu cầu kinh tế của Việt Nam theo EVFTA, CPTPP và UKVFTA

Bãi bỏ kiểm tra nhu cầu kinh tế

Mức độ mở cửa thị trường của Việt Nam được thể hiện thông qua các cam kết quốc tế và đối với dịch vụ phân phối ngày càng trở nên sâu rộng, tạo nên hiệu quả kinh tế về cạnh tranh và phát triển trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trên cơ sở các nguyên tắc chung của thương mại quốc tế, một công cụ mang tính chất bảo hộ hợp pháp và hợp lý vẫn được duy trì là kiểm tra nhu cầu kinh tế (“KTNCKT”). Đây được xem là môt hàng rào kỹ thuật để hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài nhập vào thị trường Việt Nam và bảo vệ cho ngành bán lẻ trong nước.

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ khái quát quy định của pháp luật Việt Nam về KTNCKT và 03 lưu ý bãi bỏ KTNCKT khi Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thương mại.

1. Việt Nam đang áp dụng kiểm tra nhu cầu kinh tế như thế nào?

Kiểm tra nhu cầu kinh tế (“KTNCKT”) là thủ tục để các cơ quan quản lý kiểm tra, xem xét nhu cầu và khả năng của thị trường trong nước trước khi quyết định cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài (“NĐT”) lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất.

KTNCKT không áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

2. Các tiêu chí nào để xét kiểm tra nhu cầu kinh tế như thế nào?

Việt Nam đang xem xét các tiêu chí như sau về kiểm tra nhu cầu kinh tế sau:

  1. Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;
  2. Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;
  3. Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;
  4. Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý; và
  5. Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực thị trường địa lý, bao gồm tạo việc làm cho lao động trong nước, đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý, cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý, khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
3. Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý gì về việc bãi bỏ KTNCKT của Việt Nam theo 03 hiệp định thương mại đã đề cập?

Thứ nhất, thời điểm Việt Nam chính thức bãi bỏ KTNCKT như sau:

  • Đối với các nước tham gia Hiệp định Thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA) thì bãi bỏ KTNCKT có hiệu lực từ ngày 01/8/2025.
  • Đối với các nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thì bãi bỏ KTNCKT có hiệu lực từ ngày 14/01/2024.
  • Đối với các nước tham gia Hiệp định Thương mại tự do Anh Việt (UKVFTA) thì sẽ bãi bỏ dần KTNCKT từ ngày 01/8/2025.

Thứ hai, các dịch vụ mà Việt Nam hướng tới khi bãi bỏ KTNCKT gồm:

  • Trong EVFTA, Việt Nam cam kết mở cửa ngành bán buôn, bán lẻ rộng hơn so với cam kết trong WTO ở thủ tục mở cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất. Theo đó, trong 05 năm kể từ ngày EVFTA có hiệu lực, NĐT không phải làm thủ tục KTNCKT khi mở cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500m2; từ năm thứ 05 kể từ ngày EVFTA có hiệu lực sẽ loại bỏ hoàn toàn thủ tục KTNCKT.
  • Trong UKVFTA các điều khoản của hiệp định EVFTA được tích hợp và trở thành một phần của hiệp định này. Do đó các dịch vụ mà UKVFTA hướng tới sẽ tương tự với EVFTA.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày: 27/02/2024

Người viết: Minh Trương

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.