05 lưu ý về kinh doanh trò chơi điện tử G1 theo pháp luật Việt Nam (Phần 2)

Kinh doanh trò chơi điện tử G1

Trong phần 1 của bài viết này, BLawyers Vietnam đã giới thiệu về điều kiện cung cấp trò chơi G1 và điều kiện cung cấp giấy phép của trò chơi G1. Trong phần 2 này, BLawyers Vietnam sẽ giới thiệu về hồ sơ cấp giấy phép trò chơi điện tử G1, điều kiện, hồ sơ để được phê duyệt nội dung và kịch bản của trò chơi điện tử G1 tại Việt Nam.

3. Hồ sơ cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, doanh nghiệp phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về pháp lý và kỹ thuật, bao gồm các tài liệu như sau:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu);
 2. Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư 2014Luật doanh nghiệp 2014);
 3. Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung chính sau đây:
  1. Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các Điều kiện đã đề cập tại mục 2 của phần 1;
  2. Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;
  3. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và Phần dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;
  4. Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);
  5. Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);
  6. Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;
  7. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi; và
  8. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
4. Điều kiện để được phê duyệt nội dung, kịch bản đối với trò chơi điện tử G1

Bên cạnh giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1, nội dung kịch bản cho trò chơi điện tử G1 cũng là một điều kiện cần phải được phê duyệt khi muốn thực hiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử G1.

Doanh nghiệp phải tuân thủ một loạt các điều kiện nghiêm ngặt về giấy phép, nội dung và quản lý thông tin người chơi nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật, cụ thể như sau:

 1. Doanh nghiệp được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử khi có đủ các Điều kiện sau đây:
  1. Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;
  2. Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử không vi phạm các quy định sau:
   • Vi phạm các hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng cho các mục đích bị cấm theo quy định của Pháp luật;
   • Không có các hình ảnh, âm thanh miêu tả cụ thể hành động giết người, tra tấn người, kích động bạo lực, thú tính, khiêu dâm, dung tục, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, khủng bố, ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác.
  3. Trò chơi điện tử có kết quả phân loại theo độ tuổi phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi theo quy định Pháp luật.
 2. Có biện pháp quản lý thông tin tài Khoản của người chơi đáp ứng yêu cầu sau đây:
  1. Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống quản lý thông tin cá nhân của người chơi;
  2. Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống thanh toán dịch vụ trò chơi chung của doanh nghiệp; và
  3. Lưu trữ đầy đủ, cập nhật liên tục, chính xác thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ của người chơi bao gồm: Tên tài Khoản, thời gian sử dụng dịch vụ, các thông tin có liên quan đến việc sở hữu vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng của người chơi.
5. Hồ sơ phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

Để được phê duyệt nội dung và kịch bản cho mỗi trò chơi điện tử G1, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ chi tiết, bao gồm đơn đề nghị, giấy tờ chứng nhận bản quyền, mô tả chi tiết trò chơi, phương án kỹ thuật và thiết bị ghi lại các hình ảnh, âm thanh đặc trưng trong trò chơi, cụ thể như sau:

 1. Đơn đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản (theo mẫu);
 2. Giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam (bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam. Trong đó, giấy tờ chứng nhận và văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt có chứng thực);
 3. Mô tả chi tiết nội dung, kịch bản trò chơi điện tử bao gồm các thông tin sau đây:
  1. Tên, nguồn gốc, xuất xứ của trò chơi điện tử;
  2. Chi tiết kịch bản, nội dung trò chơi; hệ thống nhân vật, hệ thống nhiệm vụ, bản đồ (sơ đồ); hệ thống vật phẩm ảo, đơn vị ảo, dịch vụ, điểm thưởng; hoạt động tương tác, hoạt động đối kháng giữa các nhân vật với nhau; hình thức thu phí, phiên bản phát hành; và
  3. Phương pháp và kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi của doanh nghiệp.
 4. Phương án kỹ thuật bao gồm các nội dung sau đây:
  1. Địa chỉ cụ thể nơi đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ (trong trường hợp thuê chỗ đặt máy chủ);
  2. Mô tả chi tiết hệ thống quản lý thông tin cá nhân người chơi đáp ứng yêu cầu theo quy định của Pháp luật.
 5. Thiết bị ghi lại các hình ảnh, hoạt động, âm thanh đặc trưng trong trò chơi: Hình ảnh một số tuyến nhân vật, hình ảnh một số vật phẩm, đồ trang bị cho nhân vật; hình ảnh, hoạt động nhân vật đang làm nhiệm vụ chủ yếu ở 5 cấp độ cao nhất (nếu có); hoạt động đối kháng đặc trưng giữa các nhân vật với nhau.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày: 08/7/2024

Người viết: Thành Huỳnh

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.