06 lưu ý khi xem xét về quyền sở hữu trí tuệ khi nhượng quyền thương mại

Quyền sở hữu trí tuệ khi nhượng quyền thương mại

Việc ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại (“HĐNQTM”) ngày càng phổ biến trong thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam. Một trong số vấn đề mà các bên trong HĐNQTM đặc biệt quan tâm là các nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ (“SHTT”). Theo quy định hiện hành, hiệu lực của phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT sẽ phải tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ .

Qua bài viết dưới đây, BLawyers Vietnam sẽ trình bày 06 lưu ý cơ bản về quyền SHTT trong HĐNQTM theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

1. Phạm vi các đối tượng SHTT được chuyển quyền sử dụng trong HĐNQTM

Pháp luật quy định nhiều loại tài sản SHTT khác nhau, tuy nhiên chỉ có một số loại tài sản SHTT được phép chuyển quyền sử dụng. Cụ thể:

  1. Đối với quyền tác giả và quyền liên quan, chủ sở hữu có quyền cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền theo quy định. Tuy nhiên, tác giả và người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân, ngoại trừ quyền đặt tên cho tác phẩm và quyền công bố tác phẩm của tác giả.
  2. Đối với quyền sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (“ĐTSHCN”) có quyền cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng ĐTSHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình, ngoại trừ các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng ĐTSHCN theo quy định của luật SHTT.
  3. Đối với quyền đối với giống cây trồng, chủ bằng bảo hộ có quyền cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.
2. Hình thức và nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHTT trong HĐNQTM

Tương tự như HĐNQTM, các thoả thuận về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT trong HĐNQTM cũng phải được lập thành văn bản. Ngoài ra hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng SHTT cần phải có những nội dung cơ bản theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như thông tin của các bên, căn cứ chuyển quyền, phạm vi chuyển giao quyền, giá và phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng,…

3. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHTT trong HĐNQTM

Đối với quyền SHTT là quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định, thì hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN đó sẽ có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Nếu quyền SHCN của bên chuyển giao bị chấm dứt theo quy định thì hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sẽ mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực.

4. Chuyển giao đối tượng SHTT có đồng chủ sở hữu

Trong trường đối tượng SHTT có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu. Đối với việc đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN, pháp luật còn yêu cầu hồ sơ đăng ký phải có văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền.

5. Chuyển giao lại quyền sử dụng đối tượng SHTT cho bên thứ ba

Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

6. Nghĩa vụ của bên nhận quyền đối với tài sản SHTT sau khi HĐNQTM kết thúc hoặc chấm dứt

Nếu các bên không có thỏa thuận khác thì khi HĐNQTM kết thúc hoặc chấm dứt, bên nhận quyền phải:

  1. Tiếp tục giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền;
  2. Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền SHTT khác (nếu có) của bên nhượng quyền.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ  BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày: 03/10/2023

Người viết: BLawyers Vietnam

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.