06 lưu ý về giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan cho phép các nhà thầu nước ngoài (“NTNN”) đấu thầu và thực hiện các dự án xây dựng tại Việt Nam. Tuy nhiên, khác với nhà thầu trong nước, NTNN phải được cấp giấy phép hoạt động xây dựng (“GPHĐXD”) theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu. Vậy, GPHĐXD có những điểm gì cần lưu ý? BLawyers Vietnam sẽ trình bày bên dưới.

nhà thầu

1. Khái niệm NTNN

Theo luật, NTNN là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự (đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự) để ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng. NTNN có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ.

2. 6 lưu ý về GPHĐXD của NTNN

2.1. Điều kiện cấp GPHĐXD cho NTNN

NTNN được cấp GPHĐXD khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư/ nhà thầu chính (hoặc phụ);
 2. Phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Đồng thời, phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện; và
 3. Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
2.2. Hồ sơ đề nghị cấp GPHĐXD cho NTNN

Hồ sơ đề nghị cấp GPHĐXD cho NTNN bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp GPHĐXD;
 2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;
 3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà NTNN mang quốc tịch cấp; và
 4. Các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật.
2.3. Hiệu lực của GPHĐXD

Giấy phép hoạt động xây dựng có hiệu lực cho đến khi xảy ra các trường hợp sau:

 1. Hợp đồng thầu đã hoàn thành và được thanh lý; hoặc
 2. Hợp đồng không còn hiệu lực khi NTNN bị đình chỉ hoạt động, giải thể, phá sản hoặc vì các lý do khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch.
2.4. Thu hồi GPHĐXD

NTNN bị thu hồi GPHĐXD khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp GPHĐXD;
 2. Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung GPHĐXD;
 3. GPHĐXD bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp; hoặc
 4. GPHĐXD được cấp không đúng thẩm quyền.
2.5. Quyền, nghĩa vụ của NTNN liên quan đến GPHĐXD

NTNN có các quyền sau:

 1. Yêu cầu các cơ quan có chức năng hướng dẫn việc lập hồ sơ xin cấp GPHĐXD;
 2. Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong kinh doanh tại Việt Nam theo GPHĐXD được cấp; và
 3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

NTNN có các nghĩa vụ gồm:

 1. Lập Văn phòng điều hành tại nơi có dự án sau khi được cấp GPHĐXD;
 2. Đăng ký, hủy mẫu con dấu, nộp lại con dấu khi kết thúc hợp đồng theo quy định của pháp luật;
 3. Đăng ký và nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam; và
 4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2.6. Mức xử phạt đối với NTNN không có GPHĐXD

Theo quy định của pháp luật, NTNN là tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam mà không có GPHĐXD sẽ bị phạt tiền đến 40.000.000 VNĐ . Mức phạt tiền đối với NTNN là cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Ngoài ra, NTNN còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động xây dựng tại Việt Nam lên đến 24 tháng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 06/04/2022

Người viết: Huy Nguyễn 

Maybe you want to read:

Xác định giá tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất – Góc nhìn từ một bản án thực tế

Doanh nghiệp kinh doanh thiết bị bay không người lái nhập khẩu tại Việt Nam cần chú ý những gì?

Ưu đãi đầu tư – Các nhà đầu tư từ Đông Nam Á nên chú ý khi đầu tư vào Việt Nam?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.