06 vấn đề cần lưu ý về tặng cho nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau và là đối tượng phải đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong quá trình hoạt động, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tặng cho nhãn hiệu của mình cho người khác. Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ trình bày những vấn đề mà chủ sở hữu nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ cần lưu ý.

tặng cho

1. Tặng cho nhãn hiệu đã được bảo hộ là gì?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể về trường hợp tặng nhãn hiệu đã được bảo hộ. Trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu đã được bảo hộ có mong muốn tặng cho nhãn hiệu cho người khác thì có thể xem xét thực hiện bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu (“HĐCNNH”) cho người khác.

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển nhượng quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu chịu sự quản lý của nhà nước thông qua việc đăng ký HĐCNNH với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (“Cơ Quan Đăng Ký”).

2. Những vấn đề cần lưu ý khi tặng cho nhãn hiệu đã được bảo hộ

(i) Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải đáp ứng một số điều kiện hạn chế sau:

 • Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng nhãn hiệu và quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ;
 • Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc, tên thương mại hoặc các nhãn hiệu liên kết đối với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; và
 • Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

(ii) Hiệu lực của HĐCNNH

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại Cơ Quan Đăng Ký.

(iii) Nội dung của HĐCNNH

HĐCNNH phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Căn cứ chuyển nhượng;
 • Giá trị hợp đồng chuyển nhượng; và
 • Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng

Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận các điều khoản khác không trái với quy định của pháp luật.

(iv) Thủ tục đăng ký HĐCNNH

 • Bước 1: Các bên thoả thuận và xác lập HĐCNNH;
 • Bước 2: Các bên đăng ký HĐCNNH tại Cơ Quan Đăng Ký;
 • Bước 3: Cơ Quan Đăng Ký tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký HĐCNNH.

Trường hợp hồ sơ đăng ký không có thiếu sót:

 • Cơ Quan Đăng Ký ra quyết định ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu;
 • Ghi nhận vào văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới;
 • Ghi nhận việc chuyển nhượng nhãn hiệu vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; và
 • Công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký HĐCNNH trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trường hợp hồ sơ đăng ký có thiếu sót: Cơ Quan Đăng Ký ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản hồi về dự định từ chối đăng ký hợp đồng.

(v) Hồ sơ đăng ký HĐCNNH

Hồ sơ đăng ký HĐCNNH bao gồm các tài liệu sau:

 • Tờ khai đăng ký HĐCNNH;
 • HĐCNNH, nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt;
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển nhượng quyền nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí; và
 • Giấy uỷ quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.

Tóm lại, để việc tặng cho nhãn hiệu đã được bảo hộ có hiệu lực thì chủ sở hữu nhãn hiệu cần lưu ý một số vấn đề về điều kiện và thủ tục đăng ký HĐCNNH với Cơ Quan Đăng Ký.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 11/11/2022

Người viết: Linh Nguyễn

Maybe you want to read:

Làm thế nào nếu phát hiện một doanh nghiệp có tên thương mại giống với một nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam?

Làm thế nào để đăng ký chỉ dẫn địa lý theo luật Việt Nam?

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi sản xuất xe điện tại Việt Nam?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.