4 thay đổi đáng lưu ý về Bộ luật Lao động mới của Việt Nam

Ngày viết: 21/04/2021

Tác giả: BLawyers Vietnam

Từ ngày 1/1/2021, Quốc hội đã thông qua một Bộ luật Lao động (“BLLĐ”) mới và theo đó có hiệu lực. Bộ luật mới này thay đổi hoàn toàn BLLĐ 2012 trước đó. Tại mục này, chúng tôi muốn giới thiệu về những thay đổi cơ bản để người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) cân nhắc và chấp hành với những quy định mới. 

1. Thay đổi về việc xin cấp giấy phép lao động

Theo BLLĐ 2019, nếu bạn là một chủ sở hữu công ty, bạn có thể xin cấp giấy phép lao động nếu số vốn bạn nắm giữ ít hơn 3 tỷ đồng. Đây là sự khác biệt với quy định của Bộ luật năm 2012, điều mà cho phép chủ sở hữu công ty được miễn giấy phép lao động nếu họ giữ một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty.

Như vậy thì, điều gì sẽ xảy ra với những trường hợp đã được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động?

Các xác nhận miễn trừ giấy phép lao động này của chủ sở hữu công ty sẽ vẫn còn hiệu lực tại thời điểm luật mới có hiệu lực, nhưng các xác nhận đó hết hạn, công ty phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động mới.

Giấy phép lao động có thời hạn hiệu lực tối đa là 2 năm kể tùy vào từng trường hợp cụ thể. BLLĐ 2019 còn có thêm hướng dẫn về việc gia hạn thêm 2 năm. Vì thế, một giấy phép lao động có thể có thời hạn hiệu lực là 4 năm nếu được gia hạn.

2. Mở rộng khái niệm mối quan hệ lao động

BLLĐ 2019 áp dụng với tất cả mọi mối quan hệ lao động. Mối quan hệ lao động được xác định với bất kể văn bản nào được ký kết giữa NSDLĐ và người lao động (“NLĐ”), bất kể tên của văn bản đó là gì.

Trước khi BLLĐ 2019 có hiệu lực, một NSDLĐ có thể ký một “hợp đồng dịch vụ” với những NLĐ, trong đó NLĐ sẽ cung cấp “dịch vụ” và NSDLĐ sẽ trả “phí dịch vụ” nhưng sẽ không đóng bảo hiểm xã hội. Hiện nay, một “hợp đồng dịch vụ” có thể được coi là hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) nếu hợp đồng đó có nội dung về thỏa thuận công việc, thời gian làm việc, tiền công, tiền lương, việc quản lý và giám sát NLĐ.

Bạn nên lưu ý rằng một mối quan hệ hợp đồng giữa một công ty và một NLĐ tự do, người cung cấp dịch vụ đơn lẻ hoặc người ký kết hợp đồng khác có thể xác lập một mối quan hệ lao động nếu mối quan hệ đó có những yếu tố được nhắc phía trên.

Vì sao?

Bởi vì trong trường hợp này, việc chấm dứt hợp đồng sẽ phải tuân theo quy định của BLLĐ 2019, hơn là chỉ đơn giản dựa vào những điều khoản đơn giản có trong một hợp đồng.

3. Điều chỉnh quy định về HĐLĐ

Kể từ ngày 1/1/2021, có rất nhiều thay đổi với những quy định về HĐLĐ cũng như về việc giao kết hợp đồng mà NSDLĐ cần phải cân nhắc. Một số thay đổi đáng chú ý là:

 • HĐLĐ điện tử bây giờ có thể được ký kết thông qua các thiết bị điện tử và có hiệu lực như văn bản.
 • Có hai loại HĐLĐ: HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn (tối đa 36 tháng). HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định sẽ không còn được áp dụng.
 • NSDLĐ và NLĐ có thể ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh hay bổ sung HĐLĐ đang có hiệu lực mà không được gia hạn hay thay đổi thời hạn của HĐLĐ.
 • NSDLĐ có thể ký kết nhiều hơn hai HĐLĐ xác định thời hạn với những người sau:
  • Giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;
  • NLĐ cao tuổi tiếp tục làm việc sau khi đến tuổi nghỉ hưu;
  • NLĐ nước ngoài; và
  • Thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ.

Đừng bỏ qua: Người sử dụng lao động yêu cầu người lao động bồi hoàn chi phí đào tạo như thế nào?

4. Cập nhật Nội quy lao động (“NQLĐ”)

BLLĐ 2019 yêu cầu NSDLĐ phải ban hành NQLĐ để sử dụng trong hoạt động nội bộ với NLĐ. Nếu có nhiều hơn 10 NLĐ, NQLĐ phải được quy định dưới dạng văn bản. NQLĐ không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, NQLĐ phải bao gồm những nội dung sau:

 • Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trật tự tại nơi làm việc;
 • An toàn, vệ sinh lao động;
 • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 • Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của NSDLĐ;
 • Trường hợp được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với HĐLĐ;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;
 • Trách nhiệm vật chất; và
 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Đừng bỏ qua: Cần lưu ý gì về quấy rối tình dục theo Bộ luật Lao động 2019?

Nếu một NSDLĐ sử dụng ít hơn 10 NLĐ, NQLĐ không bắt buộc bằng văn bản nhưng NSDLĐ nên quy định rõ về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong HĐLĐ.

Để đảm bảo tuân thủ BLLĐ mới, công ty nên đối chiếu với những mục trên và thực hiện những thay đổi cần thiết.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung nêu trên, vui lòng gửi cho BLawyers Vietnam đến địa chỉ email consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui được nghe từ bạn!

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Cần lưu ý gì về quấy rối tình dục theo Bộ luật Lao động 2019?

BLawyers Vietnam cung cấp dịch vụ tư vấn luật thường xuyên như thế nào?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.