Bản tin pháp luật Việt Nam tháng 02/2023 (Lao động, Ngân Hàng, Năng Lượng)

Bản tin pháp luật Việt Nam số 7 mang đến bạn các thông tin sau:

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT

I. Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (“BLĐTBXH”) đã ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH đề ngày 30/11/2022 quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại với những nội dung đáng chú ý như sau:

 • Người lao động được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ hai điều kiện sau:
 1. Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành.
 2. Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất 01 trong 02 yếu tố sau đây:
  • Có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại không bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế.
  • Tiếp xúc với ít nhất 01 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu “Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm”.
 • Mức bồi dưỡng bằng hiện vật:
 1. Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền theo các mức bồi dưỡng sau: Mức 1: 13.000 đồng; Mức 2: 20.000 đồng; Mức 3: 26.000 đồng; và Mức 4: 32.000 đồng.
 2. Đối với người lao động đủ các điều kiện đề cập phía trên, mức bồi dưỡng cụ thể theo từng nghề, công việc được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và được áp dụng theo thời gian làm việc tương ứng.
 • Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

II. Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2022/TT-NHNN đề ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân với những nội dung đáng chú ý như sau:

 • Các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức

i. Các trường hợp tổ chức được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ bao gồm:

 • Tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;
 • Tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;
 • Tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án do tổ chức trong nước và/hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục (tài trợ học bổng), y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ.

ii. Các trường hợp tổ chức được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích khác

 • Trả thưởng cho người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tham gia các chương trình, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật có liên quan. Nguồn tiền trả thưởng từ người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc người cư trú là tổ chức;
 • Chuyển tiền một chiều ra nước ngoài cho các mục đích dưới đây từ nguồn tài trợ tiếp nhận của người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài:
  • Phân bổ tiền tài trợ cho các thành viên ở nước ngoài tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và nước ngoài;
  • Hoàn trả tiền tài trợ thực hiện các dự án ở Việt Nam theo các cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài.
 • Các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của người cư trú là công dân Việt Nam
 1. Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều quy định tại Điều 7.2 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP.
 2. Việc mua, chuyển, mang ngoại tệ do người cư trú là công dân Việt Nam thực hiện hoặc người đại diện hợp pháp của công dân Việt Nam thực hiện hoặc thân nhân của công dân Việt Nam đang học tập, chữa bệnh ở nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng được phép.

III. Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BCT đề ngày 30/12/2022 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (“HĐMBĐ”) với những nội dung đáng chú ý như sau:

 • HĐMBĐ trong Thông tư là một trong các loại hợp đồng sau đây (không bao gồm các hợp đồng giữa các đơn vị điện lực là đối tượng tham gia thị trường phát điện, bán buôn điện cạnh tranh và hợp đồng mua bán điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà):
  • HĐMBĐ phục vụ mục đích sinh hoạt hoặc ngoài sinh hoạt được ký kết giữa khách hàng sử dụng điện (bao gồm cả khách hàng sử dụng điện lớn) với đơn vị bán lẻ điện nhằm mục đích mua điện để sử dụng;
  • Hợp đồng mua buôn, bán lẻ điện được ký kết giữa đơn vị bán lẻ điện với đơn vị bán buôn điện nhằm mục đích mua điện để bán lại cho bên thứ ba (trừ hợp đồng giữa các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (“EVN”) hoặc hợp đồng giữa EVN với các đơn vị thành viên).
 • Trình tự giải quyết tranh chấp HĐMBĐ:

i. Bước 1: Các bên có tranh chấp tiến hành tự thương lượng;

ii. Bước 2: Trường hợp tự thương lượng không thành, một bên hoặc hai bên có quyền gửi văn bản đề nghị Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương (“Cơ Quan”) giải quyết tranh chấp theo thẩm quyền.

 • Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị giải quyết tranh chấp, Cơ Quan thông báo tới các bên liên quan về việc tiếp nhận xử lý tranh chấp. Trường hợp từ chối đề nghị giải quyết tranh chấp Cơ Quan phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Chậm nhất sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ Quan có trách nhiệm tổ chức họp hoà giải.
 • Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp hòa giải, Cơ Quan có trách nhiệm ban hành văn bản thông báo về kết quả giải quyết tranh chấp.
 • Đối với vụ việc có tính chất phức tạp, việc tổ chức họp hòa giải và ban hành văn bản thông báo về kết quả giải quyết tranh chấp không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

iii. Bước 3: Nếu một trong hai bên không nhất trí với kết quả giải quyết tranh chấp của Cơ Quan thì có quyền đưa ra Trọng tài thương mại hoặc khởi kiện tại Toà án để giải quyết.

CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

 1. Rửa tiền và 03 lưu ý cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam 
 2. Tác phẩm phái sinh là gì? Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh?
 3. Khung giá phát điện mới cho dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp – Tín hiệu giải cứu cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam?
 4. 04 công việc phải làm để thay thế sổ hộ khẩu bị bãi bỏ từ ngày 01/01/2023 tại Việt Nam

VIDEO ĐÃ ĐĂNG

[Luật Việt Nam] Nhà đầu tư tạm ngừng dự án đầu tư ở Việt Nam cần làm gì?

Luật sư của BLawyers Vietnam đã đưa ra 4 vấn đề gồm:

1. Điều kiện để nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư theo luật Việt Nam
2. Thủ tục nhà đầu tư cần thực hiện
3. Hồ sơ cần chuẩn bị
4. Mức phạt khi không thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

SỰ KIỆN SẮP TỚI

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – ẤN ĐỘ TRONG LĨNH VỰC NÔNG THỦY SẢN

Thời gian: 28/02/2023

Địa điểm: Hà Nội

Cơ quan tổ chức:

 • VCCI
 • FIEO

Xem thêm chi tiết tại: Mời tham dự Chương trình Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ trong lĩnh vực nông thủy sản (28.2.2023) (vcci.com.vn)

Tải bản đẹp: 

Bản tin #7 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Bản tin tháng 01/2022 / Bản tin tháng 12/2022

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.