Bản tin Pháp luật Việt Nam tháng 03/2024 (Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bảo hiểm thất nghiệp, Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam)

Bản tin cập nhật pháp luật tháng 03/2024

Bản tin pháp luật Việt Nam #20 mang đến bạn các thông tin sau:

BẢN TIN PHÁP LUẬT

I. Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Vào ngày 30/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 với một số nội dung đổi mới đáng chú ý như sau:

1. Quy định mới trong cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

1.1. Thời gian thực hành để cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

(i) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 tháng;

(ii) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh y sỹ là 09 tháng;

(iii) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 06 tháng;

(iv) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng là 06 tháng;

(v) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh cấp cứu viên ngoại viện là 06 tháng; và

(vi) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh tâm lý lâm sàng là 09 tháng.

1.2 Hồ sơ cấp mới Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho người lần đầu tiên đề nghị cấp

Người lần đầu tiên đề nghị cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cần chuẩn bị thành phần hồ sơ như sau:

(i) Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

(ii) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau:

 1. Văn bản xác nhận đạt kết quả tại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoặc
 2. Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận.

(iii) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện cấp hoặc bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối với trường hợp phải có giấy phép lao động;

(iv) Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề;

(v) 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử); và

(vi) Bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều các giấy tờ sau đây:

 1. Giấy chứng nhận lương y;
 2. Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền;
 3. Giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Lưu ý: Các tài liệu tại Mục (ii), (iii), (iv), (vi) không áp dụng đối với trường hợp kết quả thừa nhận giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

2. Bổ sung hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đã hệ thống lại, đồng thời bổ sung các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể:

(i) Bệnh viện bao gồm các hình thức sau đây:

 1. Bệnh viện đa khoa;
 2. Bệnh viện y học cổ truyền;
 3. Bệnh viện răng hàm mặt;
 4. Bệnh viện chuyên khoa.

(ii) Phòng khám bao gồm các hình thức sau đây:

 1. Phòng khám đa khoa;
 2. Phòng khám chuyên khoa;
 3. Phòng khám liên chuyên khoa;
 4. Phòng khám bác sỹ y khoa;
 5. Phòng khám y học cổ truyền;
 6. Phòng khám răng hàm mặt;
 7. Phòng khám dinh dưỡng;
 8. Phòng khám y sỹ đa khoa.

(iii) Trạm y tế; và

(iv) Các cơ sở khác.

II. Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH về bảo hiểm thất nghiệp

Vào ngày 29/12/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024 với một số nội dung đổi mới đáng chú ý về hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trường hợp đặc biệt sau:

(i) Người lao động tại đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật; hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện theo quy trình pháp luật Việt Nam về bảo hiểm thất nghiệp; và

(ii) Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện xác nhận mức đóng, thời gian đóng, thời gian gián đoạn và lý do gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, tại Công ty không có người đại diện theo pháp luật hoặc được người đại diện theo pháp luật ủy quyền, nếu người lao động có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động cần chủ động đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; hoặc Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh làm thủ tục xác nhận và được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

III. Công văn số 29954/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc thực hiện các quy định liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Vào ngày 28/12/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 29954/SLĐTBXH-VLATLĐ (“CV 29954”) nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Kể từ ngày 01/01/2024, các tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

Việc thông báo trên phải được thực hiện trong thời gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Để thuận lợi trong việc thực hiện thông báo tuyển dụng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh – https://vieclamhcm.com.vn để các đơn vị biết và thực hiện thông báo tuyển dụng. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố hướng dẫn các đơn vị thực hiện các bước đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Công văn số 6932/TTDVVL-GTVL đề ngày 25/12/2023.

2. Về việc sử dụng, quản lý lao động nước ngoài

CV 29954 đề cập lại các vấn đề liên quan đến việc sử dụng, quản lý lao động nước ngoài, bao gồm:

2.1 Thu hồi giấy phép lao động

CV 29954 đề nghị người sử dụng lao động thực hiện thu hồi giấy phép lao động đối với các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực và nộp lại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi.

Đồng thời, tổ chức, doanh nghiệp cũng cần chú ý, cần liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để nhận văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động và lưu giữ để sử dụng trong các trường hợp cần thiết trong thời hạn 05 ngày làm việc.

2.2 Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Tổ chức, doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm về tình hình sử dụng lao động nước ngoài trước ngày 05/07 và ngày 05/01 của năm sau. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ không tiếp nhận báo cáo sau thời gian quy định để phục vụ công tác tổng hợp và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

3. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài nghiên cứu các hành vi bị xử phạt hành chính để tránh việc thực hiện không đúng quy định khi sử dụng người lao động nước ngoài. Cụ thể:

(i) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi vi phạm một trong các hành vi sau đây:

 1. Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung hoặc báo cáo không đúng thời hạn về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định;
 2. Không gửi hợp đồng lao động bản gốc hoặc bản sao có chứng thực đã ký kết sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động hoặc gia hạn giấy phép lao động tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động hoặc gia hạn giấy phép lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động.

(ii) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(iii) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

 1. Làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;
 2. Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực.

(iv) Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực theo một trong các mức sau đây:

 1. Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
 2. Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
 3. Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 21 người trở lên.

(v) Hình thức xử phạt bổ sung: Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi vi phạm Mục (iii) nêu trên.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày viết: 28/3/2024

Tác giả: BLawyers Vietnam

Đội ngũ thực hiện Bản tin cập nhật tin tức pháp lý

CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

NỀN TẢNG ÂM THANH

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

✍ Legal News and Update Team
📩 legalnews@blawyersvn.com

CÁC BẢN TIN PHÁP LUẬT ĐÃ ĐĂNG

Tải bản chất lượng cao tại đây :

Bản tin Pháp luật #20 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác của BLawyers Vietnam: Bản tin Pháp luật tháng 01/2024Bản tin Pháp luật tháng 12/2023/ Bản tin Pháp luật tháng 11/2023

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.