Bản tin tháng 11/2022

Bản tin pháp luật Việt Nam số 4 mang đến bạn các thông tin sau:

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT

I. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2022/NĐ-CP đề ngày 26/10/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với những nội dung đáng chú ý sau:

 • Doanh nghiệp tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp (“Doanh Nghiệp”) là một đối tượng được áp dụng của Nghị định này.
 • Một số hành vi vi phạm đáng chú ý sẽ bị xử phạt của Doanh Nghiệp tại Nghị định này:
  • Không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi (i) chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và Doanh Nghiệp hoặc (ii) khi đổi tên Doanh Nghiệp: phạt tiền từ 40.000.000 – 50.000.000 Đồng;
  • Doanh Nghiệp tuyển sinh, tổ chức đào tạo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: phạt tiền từ 20.000.000 – 40.000.000 Đồng (kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ kết quả học tập, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp của người học; buộc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao văn bằng, chứng chỉ đã cấp; buộc bảo đảm quyền lợi của người học);
  • Doanh Nghiệp không thực hiện công khai các nội dung về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật: Phạt tiền từ 20.000.000 – 30.000.000 Đồng;
  • Doanh Nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật: Phạt tiền từ 20.000.000 – 30.000.000 Đồng; và
  • Không tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, sổ giáo án hoặc không tổ chức giảng dạy đúng cấu trúc thời gian đào tạo lý thuyết, thời gian đào tạo thực hành của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo: Phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 Đồng.
 • Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2022.

II. Quy định về bảo lãnh ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) với những nội dung đáng chú ý sau:

 • Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh:
  • Bước 1: Bên đi vay chuẩn bị Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (theo mẫu được đính kèm cùng Quyết định này);
  • Bước 2: Bên đi vay gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài đến NHNN trong thời hạn theo quy định đối với từng loại khoản vay (hướng dẫn chi tiết tại Quyết định này); và
  • Bước 3: NHNN có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký khoản vay (có nêu rõ lý do). Thời hạn giải quyết hồ sơ là 12-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
 • Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh:
   • Bước 1: Bên đi vay chuẩn bị Đơn đăng ký thay đổi khoản vay (theo mẫu được đính kèm cùng Quyết định này);
   • Bước 2: Bên đi vay gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài theo quy định đến NHNN trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày:
    1. Các bên ký thỏa thuận thay đổi hoặc trước thời điểm thực hiện nội dung thay đổi (đối với trường hợp nội dung thay đổi không cần ký thỏa thuận thay đổi song vẫn đảm bảo phù hợp với thỏa thuận vay nước ngoài);
    2. Tổ chức kế thừa nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày các bên ký thỏa thuận về việc thay đổi bên đi vay trong trường hợp bên đi vay ban đầu bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập (tùy thuộc ngày nào đến sau) và trước khi tiếp tục rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài;
    3. Bên đi vay hoàn thành việc cập nhật thông tin thay đổi tên và/hoặc thay đổi địa chỉ chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; và
    4. Bên cho vay (hoặc tổ chức đại diện bên cho vay trong khoản vay hợp vốn – nếu có), bên bảo đảm, bên bảo lãnh hoặc các bên liên quan khác được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi gửi văn bản thông báo cho bên đi vay về việc đổi tên và trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các bên này.
   • Bước 3: NHNN có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký khoản vay (có nêu rõ lý do). Thời hạn giải quyết hồ sơ là 12-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
 • Thành phần hồ sơ cho các thủ tục được nêu chi tiết tại Quyết định này.

III. Hướng dẫn điều kiện, thủ tục ký hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn

Bộ Xây Dựng đã ban hành Công văn số 4551/BXD-QLN đề ngày 10/10/2022 để hướng dẫn điều kiện, thủ tục ký hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn. Công văn này có những nội dung đáng chú ý sau:

 • Nhà ở có sẵn là nhà ở đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng;
 • Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:
  • Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;
  • Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Theo đó, nếu doanh nghiệp đã hoàn thành việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và nhà, công trình xây dựng đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng, có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên thì được xác định là nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

 1. Tranh chấp về thỏa thuận bảo mật trong lĩnh vực lao động được xử lý như thế nào tại Việt Nam?
 2. 07 trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 3. Giấy phép kinh doanh và giấy phép cơ sở bán lẻ đối với hoạt động bán lẻ tại Việt Nam: Vụ việc điển hình cho việc xin giấy phép 
 4. Có bắt buộc phải thương lượng, hoà giải theo thoả thuận trước khi khởi kiện tranh chấp ra Trọng tài Thương mại tại Việt Nam?

VIDEO ĐÃ ĐĂNG

BLawyers Vietnam – Hỏi Luật sư – Thủ tục về ly hôn

BLawyers Vietnam cung cấp 21 câu hỏi thường gặp về quan hệ vợ chồng trong giai đoạn ly hôn và thủ tục ly hôn

SỰ KIỆN SẮP TỚI

KHÓA TẬP HUẤN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Thời gian: 10 & 11/12/2022

Địa điểm: Hà Nội

Cơ quan bảo trợ:

 • VCCI
 • VIAC
 • USAID

Xem thêm chi tiết tại: Khóa tập huấn Kỹ năng giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng đối tác công tư

Tải bản đẹp: 

Bản tin #4 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Bản tin tháng 10/2022

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.