Biện pháp pháp lý mà các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể thực hiện khi người lao động cũ tiết lộ bí mật kinh doanh trái phép

Bí mật kinh doanh (“BMKD”) là một trong những tài sản quan trọng của các doanh nghiệp tại Việt Nam (“DN”). Nếu DN A phát hiện người lao động (“NLĐ”) nắm giữ BMKD đã nghỉ việc đi cung cấp BMKD đó cho một DN B khác thì DN A có thể làm gì lúc này?

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ đưa ra một số gợi ý bên dưới.

1. Yêu cầu xử lý hành vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

BMKD được xem là một đối tượng sở hữu công nghiệp được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ. Nếu một NLĐ cũ của DN A có hành vi tiết lộ, sử dụng BMKD của DN A mà không có sự cho phép của DN này thì có thể bị coi là vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp . Trong trường hợp này, DN A có thể gửi yêu cầu xử lý hành vi vi phạm đối với NLĐ cũ đến cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

2. Khiếu nại vụ việc cạnh tranh

BMKD là một trong những thông tin bí mật trong kinh doanh (“TTBMTKD”), giúp cho DN sở hữu nó đạt được vị thế cạnh tranh trên thị trường kinh doanh. Chính vì vậy, pháp luật cạnh tranh đã bảo vệ quyền lợi của DN sở hữu TTBMTKD bằng việc cấm các DN trên thị trường thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh sau đây :

  • Tiếp cận, thu thập TTBMTKD bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu thông tin đó; hay
  • Tiết lộ, sử dụng TTBMTKD mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin đó.

Vẫn tình huống ở trên, sẽ có trường hợp NLĐ cũ của DN A cung cấp BMKD của DN A cho DN B mà không có sự đồng ý của DN A. DN B dù biết về vấn đề này nhưng vẫn sử dụng BMKD của DN A. Theo đó, DN A có thể thực hiện thủ tục khiếu nại vụ việc cạnh tranh đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để yêu cầu DN B chấm dứt hành vi vi phạm.

Thời hiệu để DN A khiếu nại là 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện .

3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật dân sự

Pháp luật lao động cho phép DN A yêu cầu NLĐ cũ bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật liên quan khi cá nhân này vi phạm trách nhiệm bảo mật BMKD sau khi chấm dứt hợp đồng lao động . Luật sở hữu trí tuệ và luật cạnh tranh cũng cho phép DN A yêu cầu các đối tượng xâm phạm BMKD của mình phải bồi thường thiệt theo quy định của pháp luật dân sự .

Theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành, các đối tượng trên sẽ phát sinh trách nhiêm bồi thường thiệt hại đối với DN A nếu DN A chứng minh được các yếu tố sau :

  1. Hành vi vi phạm pháp luật về bảo mật BMKD mà đối tượng đã thực hiện;
  2. Thiệt hại thực tế mà DN phải gánh chịu vì hành vi vi phạm của đối tượng; và
  3. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng và thiệt hại của DN.

Tóm lại, nắm bắt rõ các quy định pháp luật về bảo mật BMKD giúp các DN chủ động hơn trong việc xử lý các hành hành vi xâm phạm quyền đối với BMKD của mình.

Nội dung nêu trên không phải là ý kiến tư vấn chính thức từ BLawyers Vietnam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ consult@blawyersvn.com. Chúng tôi rất vui khi nghe từ bạn.

Ngày: 12/9/2023

Người viết: BLawyers Vietnam

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.