Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những vấn đề gì khi ngừng kinh doanh tại Việt Nam?

Tác giả: Thảo Bùi 

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện từng bước theo quy định pháp luật Việt Nam. Có rất nhiều vấn đề mà các nhà đầu tư cần chú ý đến. Qua bài viết này, Công ty Luật BLawyers Vietnam nêu một số lưu ý cho trường hợp một nhà đầu tư nước ngoài ngừng một dự án đầu tư có gắn với việc thành lập công ty để quản lý dự án.

Quá trình ngừng hoạt động trải qua hai bước, đây là hai quy trình riêng biệt. Sau đây là quy định cụ thể cho từng bước:

Nhà đầu tư nước ngoài ngừng kinh doanh tại Việt Nam

1. Chấm dứt dự án đầu tư

Theo Luật Đầu tư 2020, có 03 trường hợp nhà đầu tư được dừng hoạt động đầu tư hoặc dự án đầu tư như sau:

 1. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
 2. Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 3. Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền cũng yêu cầu chấm dứt dự án đầu tư đối với 7 trường hợp sau:

 1. Nhà đầu tư không có khả năng khắc phục các khó khăn khiến dự án ngừng hoạt động trong các trường hợp theo quy định của pháp luật;
 2. Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không hoàn thành thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư theo quy định;
 3. Cơ quan đăng ký đầu tư không liên hệ được với nhà đầu tư hoặc người đại diện theo pháp luật trong thời hạn luật định;
 4. Đất sử dụng cho dự án đầu tư bị thu hồi;
 5. Chủ đầu tư không ký quỹ hoặc không được ngân hàng bảo lãnh ký quỹ theo quy định của pháp luật;
 6. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo;
 7. Theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc phán quyết của trọng tài.

Lưu ý, đối với một dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động của dự án sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau đó, nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản. Đối với việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản trên đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan.

2. Chấm dứt hoạt động của công ty

Sau khi hoàn thành bước 1 nêu trên, nhà đầu tư tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, nhà đầu tư phải có nghị quyết hoặc quyết định của chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty.

Thứ hai, công ty phải không còn các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác cũng như không liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào tại một cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

Thứ ba, thủ tục giải thể gồm 05 bước sau:

 1. Ban hành nghị quyết, quyết định giải thể công ty như đã nêu trên.
 2. Gửi nghị quyết hoặc quyết định đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền, cơ quan thuế và người lao động của công ty trong thời hạn luật định.
 3. Trực tiếp tổ chức việc thanh lý tài sản của công ty. Công ty phải thành lập tổ chức thanh lý riêng nếu Điều lệ công ty quy định.
 4. Thanh toán các khoản nợ theo thứ tự ưu tiên hợp pháp. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, phần còn lại được chia cho các chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông tùy theo phần vốn góp của họ.
 5. Sau đó, nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh để được giải quyết.

Tóm lại, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện 2 bước nêu trên để ngừng một dự án đầu tư tại Việt Nam. Việc này không đơn giản và có thể mất nhiều thời gian và chi phí để làm việc với các bên liên quan và cơ quan nhà nước, nếu không nắm rõ quy định và trình tự.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc được hỗ trợ thêm về vấn đề này, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua email consult@blawyersvn.com.

Bạn có thể tham khảo thêm: https://www.blawyersvn.com/blog/doing-business-of-foreign-investors-in-vietnam/ or

https://www.blawyersvn.com/news/what-are-new-on-law-on-enterprises-2020-and-law-on-investment-2020-of-vietnam/

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.