Thỏa thuận trọng tài có hiệu lực theo luật Việt Nam cần đáp ứng 3 điều kiện nào?

Thông qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ trình bày các điều kiện để một thỏa thuận trọng tài giữa các bên có hiệu lực … Xem chi tiết Thỏa thuận trọng tài có hiệu lực theo luật Việt Nam cần đáp ứng 3 điều kiện nào?