Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài cho các doanh nghiệp có phức tạp không?

Ngày: 18/01/2021

Tác giả: Trúc Nguyễn, Thảo Bùi

Khi cần vốn, doanh nghiệp Việt Nam có thể vay vốn từ một doanh nghiệp nước ngoài thông qua một khoản vay nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNNVN”) là cơ quan có thểm quyền quản lý hoạt động này. Qua bài viết này, BLawyers Vietnam xin giới thiệu với bạn đọc một số điểm pháp lý tóm lược về thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài thông qua 04 câu hỏi sau:

đăng ký khoản vay nước ngoài tại Việt Nam

1. Ai có thể vay nước ngoài?

Một doanh nghiệp có thể vay nước ngoài nếu mục đích vay là để:

 1. Thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài của nêm đi vay hoặc của doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp; hoặc
 2. Cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay mà không làm tăng chi phí vay.

2. Khoản vay nào phải đăng ký?

Doanh nghiệp có 03 khoản vay như bên dưới phải đăng ký khoản vay nước ngoài với NHNNVN:

 1. Khoản vay trung và dài hạn nước ngoài;
 2. Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm; hoặc
 3. Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

3. Ai có nghĩa vụ đăng ký khoản vay nước ngoài?

Bên đi vay phải thực hiện đăng ký, bao gồm:

 1. Bên đi vay ký kết thỏa thuận vay nước ngoài giải ngân trực tiếp bằng tiền với Bên cho vay là người không cư trú;
 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận ủy thác cho vay từ Bên ủy thác là người không cư trú;
 3. Bên có nghĩa vụ trả nợ theo công cụ nợ phát hành cho người không cư trú;
 4. Bên đi thuê trong hợp đồng cho thuê tài chính với Bên cho thuê là người không cư trú.

4. Thủ tục đăng ký khoản vay phải trải qua bao nhiêu bước?

Có 03 bước mà thủ tục đăng ký khoản vay trải qua, như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người nộp hồ sơ phải chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu của pháp luật. Hồ sơ phải bao gồm các tài liệu sau đây:

 1. Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài;
 2. Hồ sơ pháp lý của Bên đi vay và bên sử dụng vốn vay (nếu có);
 3. Văn bản chứng minh Mục đích vay;
 4. Thỏa thuận vay nước ngoài và thỏa thuận gia hạn Khoản vay ngắn hạn thành trung, dài hạn (nếu có); hoặc văn bản rút vốn kèm theo thỏa thuận khung;
 5. Văn bản cam kết bảo lãnh trong trường hợp Khoản vay được bảo lãnh;
 6. Xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản trong một số trường hợp nhất định;
 7. Văn bản, chứng từ chứng minh lợi nhuận được chia hợp pháp bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp đối với trường hợp vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam theo quy định;
 8. Chấp thuận giải trình về nhu cầu vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam.
Bước 2: Nộp hồ sơ

Bên đi vay phải nộp hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn hoặc ngày ký văn bản bảo lãnh trong trường hợp khoản vay có bảo lãnh. Người nộp hồ sơ có thể nộp hồ sơ theo 03 hình thức: trực tuyến, trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.

Bước 3: Nhận kết quả

NHNNVN sẽ ra xác nhận bằng văn bản hoặc từ chối xác nhận khoản vay nước ngoài trong một thời hạn nhất định.

Lưu ý, đối với khoản vay bằng đồng Việt Nam, thời hạn có thể là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ để có thể nhận kết quả cuối cùng.

Kết luận, đăng ký khoản vay nước ngoài không quá phức tạp, nhưng yêu cầu doanh nghiệp phải chuẩn bị toàn bộ tài liệu một cách kỹ càng. Do đó, để tránh các rủi ro tiềm ẩn, bạn nên nghiên cứu kỹ hoặc hỏi một bên có kinh nghiệm.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung nêu trên, vui lòng gửi cho chúng tôi đến địa chỉ email consult@blawyersvn.com.

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những vấn đề gì khi ngừng kinh doanh tại Việt Nam?

Nhà đầu tư nước ngoài có khả năng đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam không?

BLawyers Vietnam cung cấp dịch vụ tư vấn luật thường xuyên như thế nào?

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.