CNPL tháng 01/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 144 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Một số hướng dẫn về thủ tục phá sản doanh nghiệp

Vào ngày 18/12/2020, Tòa án nhân dân tối cao đã thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số thắc mắc về phá sản doanh nghiệp với nội dung đáng chú ý như sau:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã (“Doanh Nghiệp”) mất khả năng thanh toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

(i) Có khoản nợ cụ thể, rõ ràng do các bên thừa nhận, thỏa thuận hoặc được xác định thông qua bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại, hoặc được xác định trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền và các bên không có tranh chấp về khoản nợ này; và

(ii) Khoản nợ đến hạn thanh toán. Khoản nợ đến hạn thanh toán là khoản nợ đã được xác định rõ thời hạn thanh toán, mà đến thời hạn đó Doanh Nghiệp phải có nghĩa vụ trả nợ. Thời hạn thanh toán này được các bên thừa nhận, thỏa thuận hoặc được xác định thông qua bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại hoặc trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 • Doanh Nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán bao gồm 02 trường hợp:

(i) Doanh Nghiệp không có tài sản để thanh toán các khoản nợ;

(ii) Doanh Nghiệp có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ. Theo đó, mất khả năng thanh toán không có nghĩa là Doanh Nghiệp không còn tài sản để trả nợ. Mặc dù Doanh Nghiệp còn tài sản để trả nợ nhưng đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn cho chủ nợ thì vẫn coi là doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Đồng thời, trường hợp Doanh Nghiệp kinh doanh tốt, có lợi nhuận nhưng có khoản nợ đến hạn trong thời gian 03 tháng mà không trả nợ thì vẫn được xem là mất khả năng thanh toán và Tòa án có thể ra quyết định mở thủ tục phá sản.

 • Doanh Nghiệp bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ nợ hoặc con nợ có quyền mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia thủ tục phá sản và phải làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.
 • Trong quá trình giải quyết phá sản Doanh Nghiệp mà người đại diện theo pháp luật của Doanh Nghiệp đó vắng mặt thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là đại diện của Doanh Nghiệp đó hoặc chỉ định một người làm đại diện của doanh nghiệp thực hiện công việc kiểm kê và xác định giá trị tài sản của Doanh Nghiệp.
 • Trường hợp Doanh Nghiệp mất khả năng thanh toán là người phải thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ thi hành án dân sự đối với tài sản bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của Doanh Nghiệp đó mà không phân biệt đó có phải là tài sản của Doanh Nghiệp hay không.

II. Hướng dẫn các quy định đối với nhóm nhà ở là chung cư

Vào ngày 11/12/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 5943/BXD-KHCN hướng dẫn các quy định đối với nhóm nhà ở là nhà chung cư như sau:

 • Nhà chung cư được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia GCVN 04:2019/BXD bao gồm: nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.
 • Nhà chung cư hỗn hợp được thiết kế, xây dựng để sử dụng vào mục đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại,… Trường hợp nhà chung cư thiết kế có tầng hầm, các tầng khối để bố trí shophouse, nhà trẻ, nhà cộng đồng và phần căn hộ chung cư thì được xác định là nhà chung cư hỗn hợp. Nhà chung cư hỗn hợp là một dạng nhà hỗn hợp.
 • Nhà hỗn hợp có chiều cao từ 50m đến 150m, phải tuân theo yêu cầu tại điểm A2, phụ lục A, QCVN 06:2020/BXD và GCVN 04:2019/BXD.

III. Chính sách thuế TNCN đối với phần lợi nhuận được chuyển cho chủ đầu tư

Vào ngày 09/12/2020, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 3683/CTBNI-TTHT về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài với nội dung như sau:

 • Trường hợp chủ đầu tư của doanh nghiệp là cá nhân rút lợi nhuận sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước thì phần lợi nhuận chuyển cho chủ đầu tư không phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn.
 • Doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu quy định cho cơ quan thuế quản lý trước khi thực hiện ít nhất 07 ngày làm việc.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #144 (Tiếng Việt)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.