CNPL tháng 01/2021 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 145 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Một số quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP vào ngày 30/12/2020 quy định về người lao động (“NLĐ”) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 với một số nội dung quan trọng như sau:

 • Báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng NLĐ nước ngoài phải nộp trước ngày 05/7 và 05/01 của năm sau.
 • Bổ sung 03 trường hợp mà NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (“GPLĐ”):

(i) Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn (“CTTNHH”) có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên;

(ii) Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần (“CTCP”) có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên; và

(iii) Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận NLĐ nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

 • 07 trường hợp chỉ cần báo cáo mà không phải làm thủ tục xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ:

(i) Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;

(ii) Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định;

(iii) Kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam;

(iv) Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của CTTNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên;

(v) Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của CTCP có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên;

(vi) Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm; và

(vii) Là thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo quy định.

 • Hồ sơ đề nghị xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ phải có Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài và phải được thực hiện trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày NLĐ bắt đầu làm việc. Hồ sơ sẽ được giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan giải quyết nhận đủ hồ sơ.
 • GPLĐ được gia hạn nếu còn hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày và GPLĐ chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

II. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP vào ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với một số nội dung chính sau đây:

 • Tổ chức phát hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác không được quảng cáo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Cổ đông công ty đại chúng có quyền chào bán cổ phiếu ra công chúng khi thỏa mãn các điều kiện luật định.
 • Một trong số các điều kiện để doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài được chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam là có dự án đầu tư tại Việt Nam được phê duyệt và số tiền huy động không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư dự án.
 • Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá thấp hơn mệnh giá phải đảm bảo không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
 • Công ty đại chúng có thể phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nếu thỏa mãn các điều kiện luật định.
 • CTCP có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên có thể niêm yết cổ phiếu.
 • Công ty chứng khoán phải đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu cho từng nghiệp vụ kinh doanh như sau:

(i) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng;

(ii) Tự doanh chứng khoán: 50 tỷ đồng;

(iii) Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng;

(iv) Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #145 (Tiếng Việt)

Bạn có thể tham khảo các CNPL khác: Tháng 01/2021 (P1)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.