CNPL tháng 01/2021 (Phần 3)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 146 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Nghị định mới hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Vào ngày 04/01/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 04/01/2021. Trong đó, các nội dung thay đổi đáng chú ý như sau:

 • Mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.
 • Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội không được phép thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh. Thay vào đó, Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở nhiều nơi khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.
 • Cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng:

(i) Cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký doanh nghiệp không thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Việc cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng được áp dụng khi xảy ra một hoặc một số trường hợp sau đây:

   • Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp;
   • Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gặp sự cố kỹ thuật; hoặc
   • Chiến tranh, bạo loạn, thiên tai và trường hợp bất khả kháng khác.
 • Bổ sung thêm trường hợp ủy quyền cho dịch vụ Bưu chính công ích trong việc thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Hộ kinh doanh có thể tạm ngưng kinh doanh vô thời hạn.

II. Hướng dẫn thi hành về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH vào ngày 12/11/2020, có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 với nội dung chính như sau:

 • Thông tin của người lao động trong nội dung của hợp đồng lao động không còn văn bản đồng ý về việc giao kết hợp đồng lao động của người đại diện theo pháp luật đối với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc văn bản của người dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện theo pháp luật của mình giao kết hợp đồng lao động.
 • Quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ như sau:

(i) Nội dung chủ yếu của Thỏa thuận Bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ:

   • Danh mục bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ;
   • Phạm vi sử dụng bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ;
   • Thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ;
   • Phương thức bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ;
   • Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ;
   • Xử lý vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ.

(ii) Trình tự thủ tục xử lý khi phát hiện người lao động vi phạm thỏa thuận bí mật kinh doanh trong và sau khi kết thúc hợp đồng lao động.

 • Việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể được quy định cụ thể.
 • Xác định Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ và lao động nam.
 • Tiền lương làm căn cứ tính trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động trong 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, mất việc làm, bao gồm:
  • Mức lương theo công việc hoặc chức danh;
  • Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;
  • Các khoản bổ sung được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương theo quy định pháp luật.

III. Thuế nhà thầu đối với nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam

Cục Thuế Tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 28694/CT-TTHT về chính sách thuế vào ngày 18/12/2020 với nội dung như sau:

 • Trường hợp nhà thầu nước ngoài (“NTNN”) có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa NTNN với tổ chức, cá nhân Việt Nam thì thu nhập của NTNN thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định.
 • Về việc miễn, giảm thuế đối với thu nhập từ lãi tiền vay của NTNN theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (“Hiệp Định”):
  1. Trường hợp thu nhập không đáp ứng điều kiện được miễn, giảm thuế theo quy định của Hiệp Định thì không được miễn, giảm thuế.
  2. Trường hợp thu nhập đáp ứng điều kiện được miễn, giảm thuế theo quy định của Hiệp Định thì NTNN phải thực hiện thủ tục thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #146 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 1/2021 (Phần 1) | Tháng 1/2021 (Phần 2)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.