CNPL tháng 01/2021 (Phần 4)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 147 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Hoàn thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 8115/TCHQ-TXNK đề ngày 28/12/2020 về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn với nội dung như sau:

 • Đối với hàng hóa đi mượn khi tạm nhập, trị giá hải quan là toàn bộ các chi phí mà người đi mượn phải trả để đưa hàng hóa đến cửa nhập khẩu đầu tiên, phù hợp với các chứng từ tài liệu liên quan đến hàng hóa đi mượn theo quy định.
 • Khi tái xuất hàng hóa đi mượn nêu trên thì không thuộc trường hợp được hoàn thuế.

II. Ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án không thuộc lĩnh vực công nghệ cao nhưng được đầu tư vào khu công nghệ cao

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 5608/TCT-CS đề ngày 31/12/2020 với nội dung chính như sau:

 • Chỉ các hoạt động quy định theo Luật Công nghệ cao mới được đầu tư vào trong khu công nghệ cao (“CNC”) và được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
 • Trường hợp doanh nghiệp được cấp phép vào khu CNC theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP, nếu lĩnh vực hoạt động không phải CNC nhưng vẫn đầu tư, hoạt động trong khu CNC thì có thể được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Luật Thuế TNDN hiện hành.

III. Chính sách thuế đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp máy móc, thiết bị kèm phần mềm của nhà thầu nước ngoài

Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn số 110283/CT-TTHT đề ngày 28/12/2020 về chính sách thuế đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp máy móc, thiết bị kèm phần mềm của nhà thầu nước ngoài với các nội dung chính như sau:

Nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ cung cấp máy móc và bản quyền phần mềm trên cơ sở hợp đồng ký kết với doanh nghiệp Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thuế theo quy định.

(i) Các loại thuế áp dụng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động cung cấp máy móc, thiết bị kèm phần mềm: Thuế GTGT và Thuế TNDN, tỷ lệ tính thuế trên doanh thu được xác định như sauVề thuế GTGT:

   • Phần mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
   • Máy móc thiết bị (không đi kèm dịch vụ thực hiện tại Việt Nam) chỉ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.

(ii) Về thuế TNDN:

   • Đối với thu nhập từ bản quyền phần mềm, tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%.
   • Đối với máy móc thiết bị (không đi kèm dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam), tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 1%.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #147 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 1/2021 (Phần 1) | Tháng 1/2021 (Phần 2) | Tháng 1/2021 (Phần 3)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.