CNPL tháng 02/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 149 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Vào ngày 26/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng với các nội dung chính sau đây:

 • Công trình xây dựng phân loại dựa vào tính chất kết cấu và công năng sử dụng của công trình, và cấp công trình xây dựng được xác định cho từng loại công trình dựa vào quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ thuật của công trình.
 • Phân định trách nhiệm giữa các chủ thể trong quản lý xây dựng công trình, bao gồm các chủ thể sau:
  1. Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (nếu có);
  2. Nhà thầu thi công xây dựng;
  3. Nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình; và
  4. Các nhà thầu tư vấn.
 • Sự cố công trình xây dựng được chia thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình hoặc thiệt hại về người, bao gồm sự cố cấp I, cấp II và cấp III.
 • Sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm:
  1. Sự cố về máy, thiết bị; và
  2. Sự cố tai nạn lao động xảy ra trong thi công xây dựng công trình.
 • Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày 26/01/2021 thì loại và cấp của công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư.

II. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA

Vào ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu (“Chứng Từ”) trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu với nội dung chính như sau:

 • Người khai hải quan nộp Chứng Từ tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định.
 • Trường hợp chưa có Chứng Từ tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì người khai hải quan phải khai chậm nộp Chứng Từ trên tờ khai khải quan nhập khẩu. Người khai hải quan được bổ sung, nộp Chứng Từ trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và trong thời hạn hiệu lực của Chứng Từ.
 • Trường hợp người khai hải quan nộp Chứng Từ sau thời hạn hiệu lực nêu trên vì lý do bất khả kháng hoặc lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc các trường hợp xuất trình muộn khác, Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các trường hợp cụ thể.

III. Hướng dẫn về chữ viết trên hóa đơn điện tử trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán nước ngoài

Vào ngày 06/01/2021, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Công văn số 16/CTVLO-TTHT giải đáp thắc mắc về việc sử dụng chữ viết trên hóa đơn điện tử với nội dung như sau:

 • Dòng tổng tiền trên hóa đơn phải ghi bằng chữ.
 • Doanh nghiệp được sử dụng chữ viết trên hóa đơn là tiếng Việt không dấu. Khi đó, doanh nghiệp phải đảm bảo không dẫn đến cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #149 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 1/2021 (Phần 5) | Tháng 1/2021 (Phần 4) | Tháng 1/2021 (Phần 3) | Tháng 1/2021 (Phần 2) |Tháng 1/2021 (Phần 1)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.