CNPL tháng 03/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 151 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Chính sách thuế TNCN, TNDN đối với khoản chi phí hưu trí do doanh nghiệp trích nộp cho người lao động được công ty mẹ tại nước ngoài cử sang Việt Nam làm việc

Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn số 3619/CTHN-TTHT đề ngày 28/01/2021 về chính sách thuế TNCN và thuế TNDN đối với khoản chi phí hưu trí do doanh nghiệp trích nộp cho người lao động được công ty mẹ tại nước ngoài cử sang Việt Nam làm việc với các nội dung sau đây:

  • Đối với khoản tiền do doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động được xác định là thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân. Mức đóng vào Quỹ được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế TNCN.
  • Trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài cử nhân viên sang Việt Nam làm việc, trong văn bản thỏa thuận giữa công ty mẹ ở nước ngoài và công ty tại Việt Nam có quy định công ty tại Việt Nam phải chi trả các chi phí đóng góp vào Quỹ hưu trí doanh nghiệp cho các nhân viên này trong thời gian công tác ở Việt Nam thì khoản chi trả nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định.
  • Trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài phát sinh thu nhập từ thỏa thuận phái cử nhân viên sang Việt Nam làm việc thì thu nhập mà công ty mẹ nhận được phải kê khai, nộp thuế theo quy định. Trường hợp Công ty mẹ là nhà thầu nước ngoài không đáp ứng một trong các điều kiện nộp thuế theo phương pháp kê khai thì công ty tại Việt Nam có trách nhiệm nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài theo quy định.

II. Xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Vào ngày 18/02/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1523/BTC-TCHQ về việc ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu với các nội dung như sau:

  • Hàng hóa xuất khẩu đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam theo quy định hướng dẫn xuất xứ hàng hóa theo các Hiệp định thương mại tự do thì tại ô “mô tả hàng hóa” trên tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan được khai xuất xứ Việt Nam. Kê khai mã nước xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu theo quy tắc: mô tả hàng hóa#&VN.
  • Trường hợp hàng hóa xuất khẩu chỉ thực hiện một số công đoạn gia công, lắp ráp, chế biến tại Việt Nam, không đáp ứng tiêu chí xuất xứ thì người khai hải quan không được khai xuất xứ Việt Nam. Tại ô “mô tả hàng hóa” trên tờ khai hải quan xuất khẩu người khai hải quan khai theo cấu trúc: mô tả hàng hóa#&KXĐ.
  • Hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ từ nước khác, không phải xuất xứ Việt Nam thì tại ô “mô tả háng hóa” trên tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan khai theo cấu trúc: mô tả hàng hóa#& (ghi mã nước xuất xứ của hàng hóa).

III. Kê khai, nộp thuế trong trường hợp ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của doanh nghiệp

Cục Thuế Tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 166/CT-TTHT đề ngày 27/01/2021 giải đáp thắc mắc về việc kê khai, nộp thuế trong trường hợp ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của doanh nghiệp với nội dung như sau:

  • Một số loại tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định không thuộc đối tượng chịu thuế. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn phải xuất hóa đơn GTGT và phải kê khai giá trị hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT.
  • Trường hợp Ngân hàng nhận giá trị bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì Ngân hàng khi được phép chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào Ngân sách Nhà nước.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #151 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 2/2021 (Phần 2) | Tháng 2/2021 (Phần 1) | Tháng 1/2021 (Phần 5)Tháng 1/2021 (Phần 4) | Tháng 1/2021 (Phần 3) | Tháng 1/2021 (Phần 2) |Tháng 1/2021 (Phần 1)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.