CNPL tháng 03/2021 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 152 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Hướng dẫn về kinh doanh hàng miễn thuế

Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Công văn số 714/TCHQ-GSQL đề ngày 05/2/2021 để đảm bảo việc triển khai về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế với nội dung như sau:

 • Trong thời gian chờ hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý hàng hóa kinh doanh miễn thuế:
  • Chi cục quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế (“CHMT, KMT”) thực hiện kiểm tra, xác nhận 02 bản giấy do doanh nghiệp xuất trình. Sau khi hoàn tất thủ tục, cơ quan hải quan lưu 01 bản, doanh nghiệp lưu 01 bản.
  • Các chỉ tiêu thông tin phải thực hiện đúng biểu mẫu theo quy định trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
 • Việc khai trên báo cáo quyết toán đối với hàng hóa miễn thuế của doanh nghiệp có nhiều CHMT, KMT tại nhiều địa điểm khác nhau chịu sự quản lý của nhiều Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác nhau:
  • Tại CHMT, KMT thực hiện việc xuất hàng hóa sang CHMT, KMT thuộc Chi cục Hải quan quản lý khác:

(i) Hàng hóa khi đưa vào có nguồn gốc “tạm nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu phi thuế quan” thì khi xuất kho tại báo cáo quyết toán ghi vào xuất trong kỳ tại cột “tái xuất”;

(ii) Hàng hóa khi đưa vào có nguồn gốc “từ nội địa” thì khi xuất kho tại báo cáo quyết toán ghi vào xuất trong kỳ tại cột “đưa trở lại nội địa”.

  • Tại CHMT thực hiện nhập hàng hóa từ CHMT, KMT thuộc Chi cục Hải quan quản lý khác:

(i) Hàng hóa có nguồn gốc “tạm nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu thuế quan” thì khi nhập kho ghi vào cột “tạm nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu phi thuế quan”.

(ii) Hàng hóa có nguồn gốc nội địa thì nhập trong kỳ ghi vào cột “từ nội địa”.

II. Kê khai thuế, nộp thuế TNDN trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại địa phương cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp

Vào ngày 01/3/2021, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 489/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế với nội dung như sau:

Trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi có trụ sở chính doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN tại nơi pháp sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

III. Kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến

Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn số 5167/CTHN-TTHT đề ngày 09/02/2021 về việc kê khai, nộp thuế đối với thu nhận nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến với nội dung như sau:

 • Trường hợp cá nhân cung ứng dịch vụ tại Việt Nam cho công ty có trụ sở nước ngoài và nhận được thu nhập từ hoạt động cung ứng dịch vụ này thì không được áp dụng thuế thuế thuế GTGT 0% nếu dịch vụ cung ứng thuộc trường hợp:
  • Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;
  • Dịch vụ thanh toán qua mạng; hoặc
  • Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.
 • Trường hợp cá nhân phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh thì cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT, TNCN theo quy định.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #152 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 3/2021 (Phần 1) |Tháng 2/2021 (Phần 2) | Tháng 2/2021 (Phần 1) | Tháng 1/2021 (Phần 5)Tháng 1/2021 (Phần 4) | Tháng 1/2021 (Phần 3) | Tháng 1/2021 (Phần 2) |Tháng 1/2021 (Phần 1)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.