CNPL tháng 03/2021 (Phần 3)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 153 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thực hiện qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành Công văn số 1007/BKHĐT-ĐKKD đề ngày 25/2/2021 về vấn đề thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp với nội dung như sau:

 • Việc đề nghị công bố nội dung và nộp phí công bố của doanh nghiệp sẽ được thực hiện tại cùng thời điểm nộp hồ sơ. Phí đã nộp sẽ được trả lại nếu doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.
 • Về phương thức thanh toán:
  1. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí, lệ phí cùng thời điểm nộp hồ sơ bằng cách nộp trực tiếp, chuyển khoản hoặc qua dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí sẽ không được hoàn trả trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.
  2. Phương thức thanh toán qua mạng điện tử được hỗ trợ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không được tính trong các loại phí khác.
 • Các đối tượng được miễn phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

II. Thuế TNCN đối với các khoản lợi ích, phụ cấp có tính chất tiền lương, tiền công do doanh nghiệp trả cho người lao động nước ngoài sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn số 2545/CTHN-TTHT đề ngày 20/01/2021 về việc quyết toán thuế TNCN với nội dung như sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp (“DN”) chi trả cho người lao động nước ngoài (“NLĐNN”) được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam sau khi chấm dứt hợp đồng từ hai triệu đồng trở lên về các khoản lợi ích và phụ cấp có tính chất tiền lương, tiền công lao động thì DN phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập trước khi trả cho NLĐNN theo quy định.
 • Trường hợp NLĐNN khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể ủy quyền cho DN quyết toán thuế nếu DN cam kết chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về số thuế TNCN phải nộp của cá nhân theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày NLĐNN xuất cảnh.

III. Gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế

Vào ngày 02/3/2021, Bộ Tài Chính đã ban hành Công văn số 2013/BTC-TCT hướng dẫn về việc gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế với nội dung sau:

 • Người nộp thuế (“NNT”) được miễn nộp tiền chậm nộp thuế và được xem xét gia hạn nộp thuế khi rơi vào trường hợp bất khả kháng. Thời gian gia hạn nộp thuế không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.
 • NNT bị phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.
 • Trong một số trường hợp bất khả kháng, tổn thất hàng hóa không được bồi thường sẽ được khấu trừ thuế GTGT và tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 • NNT sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế.
 • NNT thuế TNCN được xét giảm thuế khi gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.
 • Đối tượng nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước rơi vào trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn sẽ được giảm tiền thuê nếu thiệt hại dưới 40% sản lượng và được miễn tiền thuê nếu thiệt hại trên 40% sản lượng.
 • NNT sử dụng đất phi nông nghiệp khi rơi vào trường hợp bất khả kháng sẽ được miễn thuế nếu giá trị thiệt hại trên 50% giá trị tính thuế và được giảm thuế nếu giá trị thiệt hại từ 20% đến 50% giá trị tính thuế.
 • Đối tượng nộp thuế tài nguyên khi rơi vào trường hợp bất khả kháng sẽ được xem xét miễn giảm thuế.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #153 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:Tháng 3/2021 (Phần 2) | Tháng 3/2021 (Phần 1) | Tháng 2/2021 (Phần 2) | Tháng 2/2021 (Phần 1) | Tháng 1/2021 (Phần 5)Tháng 1/2021 (Phần 4) | Tháng 1/2021 (Phần 3) | Tháng 1/2021 (Phần 2) |Tháng 1/2021 (Phần 1)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.