CNPL tháng 04/2021 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 156 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đề ngày 26/3/2021 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật đầu tư năm 2020 với những nội dung đáng chú ý sau:

 • Quy định về “khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh” nhằm giúp nhà đầu tư, cơ quan nhà nước dễ dàng trong việc xác định khi thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, áp dụng các điều kiện phù hợp trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế tại Việt Nam.
 • Ngành, nghề chưa cam kết về tiếp cận thị trường là ngành, nghề mà theo các điều ước quốc tế về đầu tư Việt Nam không có cam kết, chưa cam kết hoặc bảo lưu quyền ban hành các biện pháp không phù hợp với nghĩa vụ về tiếp cận thị trường, nghĩa vụ đối xử quốc gia hoặc các nghĩa vụ khác về không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại các điều ước quốc tế về đầu tư đó.
 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với ngành, nghề chưa cam kết được áp dụng như sau:
  • Trường hợp pháp luật Việt Nam không có quy định hạn chế tiếp cận thị trường đối với ngành, nghề đó thì nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước;
  • Trường hợp pháp luật Việt Nam đã có quy định về hạn chế tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành, nghề đó thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Quy định về cách áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài đối với các ngành nghề Việt Nam chưa cam kết trước và sau thời điểm văn bản mới có hiệu lực.
 • Bên cạnh quy định đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng, Nghị định này còn ban hành Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và điều kiện cần đáp ứng khi tiếp cận thị trường.
 • Quy định về ưu đãi đầu tư, đặc biệt về dự án đầu tư có quy mô đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên ngoài điều kiện thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm thì còn phải đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu tối thiểu 10.000 tỷ đồng mỗi năm hoặc sử dụng từ 3.000 lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên.
 • Thay đổi, điều chỉnh các quy định về chấp thuận chủ trường đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư
 • Quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài và thủ tục cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc cấp chứng nhận đăng ký đầu tư.

II. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Vào ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP với nội dung như sau:

 • Những khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật của doanh nghiệp thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam (được liệt kê trong Nghị định này) sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 • Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm:
  • Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ hoặc văn bản, tài liệu xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ;
  • Hóa đơn, chứng từ hợp pháp của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.
 • Quy định này được áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và 2021.

III. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Vào ngày 02/4/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi bổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ trong bối cảnh Covid-19 với nội dung đáng lưu ý như sau:

 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“TCTD&CNNN”) cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ khi đáp ứng đáp ứng đầy đủ các điều kiện được liệt kê tại thông tư, tiêu biểu như:
  • Phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.
  • Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021.
  • Được TCTD&CNNN đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.
  • Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày TCTD&CNNN thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
 • TCTD&CNNN quyết định việc miễn, giảm lãi, phí đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #156 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 4/2021 (Phần 1)Tháng 3/2021 (Phần 4)Tháng 3/2021 (Phần 3) | Tháng 3/2021 (Phần 2) | Tháng 3/2021 (Phần 1) | Tháng 2/2021 (Phần 2) | Tháng 2/2021 (Phần 1) | Tháng 1/2021 (Phần 5)Tháng 1/2021 (Phần 4) | Tháng 1/2021 (Phần 3) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.