CNPL tháng 04/2021 (Phần 4)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 158 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I.  Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và tiền thuê đất trong năm 2021

Ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 bao gồm những nội dung sau:

 • Đối với thuế GTGT:
Kỳ tính thuế Thời gian gia hạn
Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 04 tháng
Quý 1, quý 2 năm 2021 04 tháng
Tháng 7 năm 2021 04 tháng
Tháng 8 năm 2021 03 tháng

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT. Thời hạn nộp thuế GTGT được gia hạn như sau:

Kỳ tính thuế Thời hạn nộp thuế chậm nhất
Tháng 3 năm 2021 Ngày 20/9/2021
Tháng 4 năm 2021 Ngày 20/10/2021
Tháng 5 năm 2021 Ngày 20/11/2021
Tháng 6 năm 2021 Ngày 20/12/2021
Tháng 7 năm 2021 Ngày 20/12/2021
Tháng 8 năm 2021 Ngày 20/12/2021
Quý 1 năm 2021 Ngày 30/9/2021
Quý 2 năm 2021 Ngày 31/12/2021
 • Đối với thuế TNDN: Thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2021 là 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN.
 • Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 • Đối với tiền thuê đất: Thời gian gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.
 • Trình tự, thủ tục gia hạn: Người nộp thuế nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc gia hạn.

II.  Quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Ngày 9/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT để quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Một số điểm đáng lưu ý như sau:

 • Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến từng lĩnh vực được quy định trong từng phụ lục:
  • Liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam: Phụ lục A
  • Liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài: Phụ lục B
  • Liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư: Phụ lục C
 • Cách ký các văn bản, báo cáo được hướng dẫn như sau:
  • Trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam: trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư; sau khi thành lập tổ chức kinh tế, người đại điện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.
  • Trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam: nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và người đại điện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế được đầu tư vào cùng ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.
  • Trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam: các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư.
  • Nhà đầu tư, quy định tại Điều 68 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, ký các văn bản và báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

III.  Quản lý việc nhập cảnh vào Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19

Ngày 16/4/2021, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã ban hành công văn số 2924/CV-BCĐ về việc quản lý đối với các trường hợp thân nhân chuyên gia xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19 với nội dung đáng chú ý như sau:

Các trường hợp là thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (gọi chung là chuyên gia) nhập cảnh Việt Nam để làm việc, việc quản lý sẽ được áp dụng như là đối với các chuyên gia. Theo đó, UBND cấp tỉnh quyết định danh sách thân nhân các chuyên gia sẽ được nhập cảnh, gửi danh sách cho Bộ Công An (Cục xuất nhập cảnh) để xem xét, giải quyết và bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch trước, trong và sau khi nhập cảnh.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #158 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 4/2021 (Phần 3)| Tháng 4/2021 (Phần 2) | Tháng 4/2021 (Phần 1)Tháng 3/2021 (Phần 4)Tháng 3/2021 (Phần 3) | Tháng 3/2021 (Phần 2) | Tháng 3/2021 (Phần 1) | Tháng 2/2021 (Phần 2) | Tháng 2/2021 (Phần 1) | Tháng 1/2021 (Phần 5) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.