CNPL tháng 04/2021 (Phần 5)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 159 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I.  Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công của chuyên gia người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 11900/CTHN-TTHT vào ngày 16/4/2021 hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công của chuyên gia người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với những nội dung sau:

 • Trường hợp chuyên gia nước ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú trong năm tính thuế thì thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Cá nhân thực hiện kê khai thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.
 • Trường hợp chuyên gia nước ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân không cư trú trong năm tính thuế thì thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập). Cá nhân thực hiện kê khai thuế theo mức thuế suất 20%.
 • Trường hợp chuyên gia nước ngoài đủ điều kiện miễn thuế TNCN thìchuyên gia nước ngoài phải lập hồ sơ miễn thuế theo quy định.

II.  Thủ tục thành lập dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn 2040/BKHĐT-QLKKT đề ngày 12/4/2021 hướng dẫn về thủ tục thành lập dự án đầu tư trong khu công nghiệp với nội dung như sau:

 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và mẫu văn bản về thủ tục đầu tư được thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý của hồ sơ, không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Ban quản lý khu công nghiệp có trách nhiệm giải quyết các khó khăn mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp.

III.  Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi trả tiền lương doanh nghiệp chi trả cho người lao động nước ngoài

Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 2405/CT-TTHT đề ngày 02/4/2021 về việc hướng dẫn ghi nhận chi phí thuế thu nhập cá nhân của nhân viên nước ngoài khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN với những nội dung sau:

Đối với trường hợp các chuyên gia người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam theo bổ nhiệm của Công ty mẹ ở nước ngoài và nhận 02 nguồn thu nhập do Công ty ở Việt Nam và Công ty mẹ ở nước ngoài chi trả, Công ty Việt Nam được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có có hợp đồng thỏa thuận quy định thu nhập ở nước ngoài và Việt Nam là lương NET và tất cả các khoản thuế thu nhập cá nhân từ 02 nguồn thu nhập trên sẽ do Công ty Việt Nam chi trả.

IV.  Thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

Vào ngày 14/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài với những nội dung sau:

Thủ tục hành chính mới:

 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (“GCN”) với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc Hội.
 • Hiệu đính GCN.

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

 • Cấp GCN đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội.
 • Cấp GCN đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ.
 • Điều chỉnh GCN đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ.
 • Cấp GCN đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.
 • Điều chỉnh GCN đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.
 • Cấp lại GCN.
 • Chấm dứt hiệu lực GCN.
 • Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài.
 • Thông báo kéo dài thời hạn chuyển lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài về nước.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #159 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 4/2021 (Phần 4) |Tháng 4/2021 (Phần 3) | Tháng 4/2021 (Phần 2) | Tháng 4/2021 (Phần 1)Tháng 3/2021 (Phần 4)Tháng 3/2021 (Phần 3) | Tháng 3/2021 (Phần 2) | Tháng 3/2021 (Phần 1) | Tháng 2/2021 (Phần 2) | Tháng 2/2021 (Phần 1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.