CNPL tháng 05/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 160 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, xây dựng

Vào ngày 29/4/2021, Bộ Xây Dựng đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng với những nội dung như sau:

Thủ tục hành chính cấp Trung ương mới ban hành:

 • Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình chuyên ngành nằm trên địa bàn 02 tỉnh trở lên.
 • Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

Thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành:

 • Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.
 • Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

Thủ tục hành chính cấp Trung ương mới thay thế thủ tục cũ:

 • Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với công trình cấp 1, công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên, công trình thuộc dự án do các bộ, cơ quan trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; công trình do các tập đoàn kinh tế nhà nước quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư; trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước).

Thủ tục hành chính cấp tỉnh mới thay thế thủ tục cũ:

 • Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành).

Nội dung cụ thể của từng thủ tục trên được quy định tại Phần II của Quyết định này.

II. Quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19

Ngày 27/4/2021, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành Công văn số 3440/CV-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam. Một số nội dung đáng lưu ý như sau:

Những đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam:

 • Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý kinh doanh, lao động kỹ thuật cao và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con).
 • Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân.
 • Học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam.
 • Công dân Việt Nam (có giới hạn đối tượng).
 • Một số trường hợp đặc biệt khác.

Yêu cầu đối với việc quản lý người xin nhập cảnh:

 • Các tổ chức, đơn vị đứng tên xin nhập cảnh phải gửi đề nghị bằng văn bản và cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email) kèm theo tài liệu chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh; phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đề cập trong văn bản đề nghị và có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi nhập cảnh.
 • Các cá nhân đứng tên đề nghị được nhập cảnh phải cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, email, số điện thoại, hộ chiếu) và kèm theo tài liệu chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh.

III. Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (“VAT”) đối với dự án đầu tư

Vào ngày 15/4/2021, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 6569/ CTBDU-TTHT để hướng dẫn về khai thuế VAT dự án đầu tư gồm những nội dung sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ; hoăc có dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư và thuộc diện được hoàn thuế VAT thì phải lập hồ sơ khai thuế VAT riêng cho từng dự án đầu tư tại cơ quan thuế nơi có dự án đầu tư. Đồng thời phải bù trừ số thuế VAT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự án đầu tư với số thuế VAT phải nộp (nếu có) của hoạt động kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế.

Khi kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh mà còn số thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên, thì trên tờ khai thuế VAT dành cho dự án đầu tư tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư phải thực hiện kê khai vào chi tiêu “Thuế VAT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn”. Trường hợp trên tờ khai thuế VAT dành cho dự án đầu tư tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư chưa kê khai chi tiêu “Thuế VAT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” thì thực hiện kê khai bổ sung theo quy định pháp luật.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #160 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 4/2021 (Phần 5) | Tháng 4/2021 (Phần 4) | Tháng 4/2021 (Phần 3) | Tháng 4/2021 (Phần 2) | Tháng 4/2021 (Phần 1)Tháng 3/2021 (Phần 4)Tháng 3/2021 (Phần 3) | Tháng 3/2021 (Phần 2) | Tháng 3/2021 (Phần 1) | Tháng 2/2021 (Phần 2) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.