CNPL tháng 05/2021 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 161 mang đến bạn 4 vấn đề pháp lý sau:

I. Điều kiện để tính vào chi phí được trừ xác định thuế TNDN đối với khoản tiền chi nghỉ phép cho người lao động chưa nghỉ hết phép năm

Cục thuế Tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 6875/CTBĐU-TTHT đề ngày 20/4/2021 để hướng dẫn điều kiện để tính vào chi phi được trừ xác định thuế TNDN đối với khoản tiền chi nghỉ phép do người lao động chưa nghỉ phép hết năm với nội dung như sau:

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản tiền chi nghỉ phép cho người lao động chưa nghỉ hết phép sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Khoản chi này phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về các chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;
  • Khoản chi này phải đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

II. Chi phí được trừ khi xác định tiền lương thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí tiền lương cho người lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động

Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 3960/CTVPH-TTHT đề ngày 29/4/2021 để hướng dẫn chi phí được trừ khi xác định tiền lương thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí tiền lương cho người lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động với nội dung sau:

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài mà chưa được cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy phép lao động theo Bộ luật Lao động thì khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, khoản tiền lương và các chi phí liên quan doanh nghiệp đã chi trả chưa đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ.

III. Quyết toán thuế nhà thầu

Vào ngày 04/5/2021, Cục Thuế Thành Phố Hà Nội đã ban hành Công Văn số 14198/CTHN-TTHT để hướng dẫn về việc quyết toán thuế nhà thầu với nội dung như sau:

  • Trường hợp Nhà Thầu Nước Ngoài (“NTNN”) (là tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam) có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng giữa NTNN với tổ chức Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.
  • Trường hợp NTNN thuộc đối tượng nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì tổ chức Việt Nam có trách nhiệm khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho NTNN và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

IV. Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo Hiểm Xã Hội (“BHXH”), Bảo Hiểm Thất Nghiệp (“BHTN”) hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1135/BHXH-TCTT đề ngày 29/4/2021 để hướng dẫn về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 với một số nội dung đáng lưu ý sau đây:

  • Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6 năm 2021 sẽ được thực hiện vào cùng một kỳ chi trả (xong trước ngày 20/5/2021).
  • Những thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả sẽ được thông báo đến người hưởng được biết và thực hiện.
  • Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y Tế và kiểm tra, giám sát quá trình chi trả lương hưu, bảo hiểm tại các điểm chi trả để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #161 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 5/2021 (Phần 1) | Tháng 4/2021 (Phần 5) | Tháng 4/2021 (Phần 4) | Tháng 4/2021 (Phần 3) | Tháng 4/2021 (Phần 2) | Tháng 4/2021 (Phần 1)Tháng 3/2021 (Phần 4)Tháng 3/2021 (Phần 3) | Tháng 3/2021 (Phần 2) | Tháng 3/2021 (Phần 1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.