CNPL tháng 05/2021 (Phần 3)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 162 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm

Vào ngày 06/5/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm. Những thủ tục đó là:

Thủ tục hành chính mới ban hành:

 • Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại cấp trung ương và cấp tỉnh).

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

 • Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. (tại cấp trung ương và cấp tỉnh).
 • Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại cấp trung ương và cấp tỉnh).
 • Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại cấp trung ương và cấp tỉnh).
 • Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động (tại cấp trung ương và cấp tỉnh).
 • Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (chỉ tại cấp tỉnh)

Đối tượng là doanh nghiệp có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng có văn phòng đại diện hoặc chi nhành tại tỉnh, thành phố khác lưu ý thực hiện các thủ tục trên tại cấp trung ương.

Nội dung và hướng dẫn cụ thể của từng thủ tục trên được nêu tại Phần II của Quyết định này.

II. Một số vấn đề trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng nhà nước Việt Nam (“NHNN”) đã ban hành Công văn Số 3029/NHNN-TTGSNH đề ngày 29/4/2021 về một số vấn đề trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (“TCTD”), chi nhánh ngân hàng nước ngoài với một số nội dung sau:

Để đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế rủi ro, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các TCTD thực hiện một số nội dung sau:

 • Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021.
 • Kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng theo đúng chỉ tiêu được NHNN giao thực hiện trong năm 2021, phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.
 • Tăng cường công tác thẩm định, giám sát việc sử dụng vốn vay.
 • Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích khi phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.
 • Tiếp tục tích cực xử lý nợ xấu; triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh mới nợ nhóm 2 và nợ xấu.
 • Thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi nợ xấu, nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, hạn chế tối đa tổn thất cho TCTD, bảo đảm lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các cổ đông.
 • Tích cực triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về cấp tín dụng, xử lý nợ xấu, xử lý nợ đã sử dụng dự phòng rủi ro.
 • Thực hiện dự thu lãi, thoái các khoản lãi dự thu theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của NHNN đảm bảo lợi nhuận phản ánh đúng thực trạng hoạt động kinh doanh của TCTD.
 • Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán và kinh doanh ngoại hối của tổ chức tín dụng đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo, cảnh báo trong hệ thống để có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro, vi phạm có thể xảy ra đối với TCTD.

III. Chuyển lợi nhuận về công ty mẹ tại nước ngoài

Vào ngày 14/5/2021, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 8296/CTBDU-TTHT hướng dẫn về việc chuyển lợi nhuận về công ty mẹ tại nước ngoài. Nội dung của hướng dẫn như sau:

Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ lũy kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #162 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 5/2021 (Phần 2)Tháng 5/2021 (Phần 1) | Tháng 4/2021 (Phần 5) | Tháng 4/2021 (Phần 4) | Tháng 4/2021 (Phần 3) | Tháng 4/2021 (Phần 2) | Tháng 4/2021 (Phần 1)Tháng 3/2021 (Phần 4)Tháng 3/2021 (Phần 3) | Tháng 3/2021 (Phần 2) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.