CNPL tháng 06/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 164 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản chưa hoàn thành đầu tư xây dựng để tiếp tục đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 1619/BXD-QLN đề ngày 12/5/2021 để hướng dẫn về việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản (đất thương mại, dịch vụ) chưa hoàn thành đầu tư xây dựng để tiếp tục đầu tư xây dựng với các nội dung sau:

  • Chủ đầu tư dự án bất động sản, nhà đầu tư được, có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho chủ đầu tư, nhà đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện, nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
  • Đối với dự án kinh doanh bất động sản được chấp thuận hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án và điều chỉnh dự án khi chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.
  • Đối với dự án kinh doanh bất động sản không thuộc trường hợp thực hiện thủ tục chuyển nhượng, điều chỉnh dự án đầu tư khi chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư nêu trên thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án hoặc một phần dự án được phép chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

II. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khác tỉnh/thành phố

Vào ngày 26/05/2021, Tổng Cục Thuế ban hành Công Văn số 1713/TCT-KK trả lời vướng mắc trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khác tỉnh/thành phố với những nội dung sau:

Hồ sơ khai thuế: Người nộp thuế đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho từng dự án đầu tư; đồng thời phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

  • Trường hợp người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh, địa điểm nộp là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính.
  • Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính.

III. Giấy phép xây dựng công trình tạm

Bộ Xây Dựng ban hành Công văn số 1764/BXD-HĐXD đề ngày 19/5/2021 hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình tạm (cụ thể là chợ tạm) như sau:

Công trình xây dựng tạm thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

Công trình xây dựng tạm là công trình được xây dựng có thời hạn phục vụ các mục đích sau:

  • Thi công xây dựng công trình chính; và
  • Sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác trong thời gian quy định (*).

Đối với công trình sử dụng cho mục đích (*), tùy theo thời điểm thực hiện dự án mà có thể xác định công trình là công trình xây dựng tạm. Việc xác định công trình xây dựng tạm phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật liên quan.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #164 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 5/2021 (Phần 4) | Tháng 5/2021 (Phần 3) |Tháng 5/2021 (Phần 2)Tháng 5/2021 (Phần 1) | Tháng 4/2021 (Phần 5) | Tháng 4/2021 (Phần 4) | Tháng 4/2021 (Phần 3) | Tháng 4/2021 (Phần 2) | Tháng 4/2021 (Phần 1)Tháng 3/2021 (Phần 4) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.