CNPL tháng 06/2021 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 165 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Thuế TNDN đối với khoản lãi vay được xóa và phần chênh lệch do đánh giá lại tài sản khi chuyển đổi doanh nghiệp

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1696/TCT-CS đề ngày 24/5/2021 quy định về thuế TNDN đối với khoản vay được xóa và phần chênh lệch do đánh giá lại tài sản khi chuyển đổi doanh nghiệp với các nội dung sau:

Pháp luật thuế TNDN đã có quy định cụ thể về thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế, các khoản thu nhập khác (trong đó có thu nhập từ lãi cho vay vốn, chênh lệch đánh giá lại tài sản), các điều kiện áp dụng đối với khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (trong đó có hướng dẫn về khoản chi trả lãi tiền vay). Do đó, đối với phần lãi vay phải trả của doanh nghiệp nếu được Ngân hàng xóa nợ thì khoản nợ lãi vay được xóa hạch toán thu nhập khác để xác định thu nhập chịu thuế TNDN và thực hiện kê khai nộp thuế vào kỳ tính thuế được xóa nợ.

Trường hợp công ty nông nghiệp đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Việc chuyển đổi thuộc một trong các hình thức sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP; và
  • Việc được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc chuyển đổi.

Khi đó, khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản khi xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện chuyển đổi không phản ánh vào thu nhập khác trong kỳ tính thuế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

II. Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

Bộ Xây Dựng đã ban hành Công văn số 1888/BXD-HĐXD đề ngày 26/5/2021 để hướng dẫn một cách thống nhất về việc áp dụng pháp luật về xây dựng cho các UBND cấp tỉnh. Nội dung như sau:

  • Việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đối với dự án có nhiều loại công trình và có cấp công trình khác nhau thì chỉ do một cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
  • Về sự thay đổi về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng do dự án có thay đổi thiết kế dẫn đến thay đổi cấp công trình, UBND các tỉnh cần quy định rõ ràng thẩm quyền và cơ chế giải quyết, tránh phát sinh thủ tục hành chính.
  • UBND các tỉnh cần chỉ đạo ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

III. Hướng dẫn về thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cục Đầu tư nước ngoài đã ban hành Công văn số 188/ĐTNN-THTT đề ngày 17/5/2021 để hướng dẫn về thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sử dụng chữ ký số. Nội dung như sau:

  • Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư được lựa chọn nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua hình thức nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có sử dụng chữ ký số hoặc không sử dụng chữ ký số.
  • Việc hướng dẫn chi tiết về việc kê khai và tải văn bản điện tử lên hệ thống đã được đăng tải lên Hệ thống tại mục Hướng dẫn sử dụng.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #165 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 6/2021 (Phần 1) |Tháng 5/2021 (Phần 4) | Tháng 5/2021 (Phần 3) |Tháng 5/2021 (Phần 2)Tháng 5/2021 (Phần 1) | Tháng 4/2021 (Phần 5) | Tháng 4/2021 (Phần 4) | Tháng 4/2021 (Phần 3) | Tháng 4/2021 (Phần 2) | Tháng 4/2021 (Phần 1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.