CNPL tháng 09/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 177 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Triển khai phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện

Vào ngày 28/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện. Nội dung như sau:

 • Thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như đề xuất của Bộ Công Thương theo văn bản số 523/BC-BCT đề ngày 23/8/2021.
 • Đối tượng được hưởng hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau:
  • Các khách hàng sử dụng điện: là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực sau: (i) Doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; (ii) Doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả; (iii) Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ đô la Mỹ.
  • Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.
 • Mức hỗ trợ giảm giá điện: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng trên.
 • Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 03 tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021.
 • Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai phương án trên.

II. Hướng dẫn về việc áp dụng thuế TNCN đối với khoản chi tiền ăn giữa ca cho người lao động (“NLĐ”)

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 2177/CTBNI-TTHT đề ngày 05/8/2021 để hướng dẫn về việc thực hiện chính sách thuế TNCN. Nội dung như sau:

 • Đối với doanh nghiệp nhà nước, mức chi tiền ăn giữa ca của doanh nghiệp được sử dụng làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế TNCN chỉ khi doanh nghiệp không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho NLĐ (không trực tiếp nấu ăn hoặc thuê đơn vị nấu ăn tại công ty hoặc mua suất ăn công nghiệp) mà chi tiền trực tiếp cho NLĐ.
 • Đối với doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì việc tổ chức ăn giữa ca cho NLĐ do Tổng giám đốc thống nhất với Chủ tịch công đoàn quyết định nhằm đảm bảo, tái tạo và nâng cao sức khỏe cho NLĐ, khuyến khích việc tổ chức trực tiếp nấu ăn hoặc mua suất ăn cho NLĐ. Khoản chi tiền ăn giữa ca này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ, không khống chế mức chi mà Công ty phải trả cho nhà cung cấp.
 • Ví dụ, trường hợp Công ty thuê một nhà cung cấp để nấu và cung cấp suất ăn cho NLĐ tại nhà ăn của Công ty với mức chi trả cho đơn vị cung cấp suất ăn tương đương 1.040.000 đồng/người/tháng thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ.

III. Thuế suất thuế GTGT

Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 2670/CTBNI-TTHT đề ngày 24/8/2021 để phản hồi cho Công ty TNHH Vision Semicon Việt Nam (“Công Ty”) về thuế suất thuế GTGT với những nội dung sau:

Trường hợp Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc cho doanh nghiệp ở nước ngoài, Công ty được chỉ định đến thực hiện dịch vụ tại các nơi nằm trong và ngoài khu phi thuế quan thì dịch vụ này áp dụng thuế suất thuế GTGT như sau:

 • Nếu dịch vụ được cung ứng và tiêu dùng trong khu phi thuế quan và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất 0%;
 • Nếu dịch vụ được cung ứng và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan hoặc không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất 10%.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #177 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 8/2021 (Phần 4) | Tháng 8/2021 (Phần 3)Tháng 8/2021 (Phần 2)Tháng 8/2021 (Phần 1) | Tháng 7/2021 (Phần 5) | Tháng 7/2021 (Phần 4)Tháng 7/2021 (Phần 3)Tháng 7/2021 (Phần 2) | Tháng 7/2021 (Phần 1) | Tháng 6/2021 (Phần 4) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.