CNPL tháng 11/2020 (Phần 2)

Cập nhật pháp luật Việt Nam

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 137 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Quản lý thuế đối với doanh nghiệp (“DN”) có giao dịch liên kết (“GDLK”)

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với DN có GDLK. Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 với các nội dung chính sau đây:

 • Các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:
  1. Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; hoặc
  2. Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.
 • Cơ sở dữ liệu thương mại là một trong các cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá GDLK.
 • Một số quy định mới về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (“Báo Cáo”):
  1. Doanh nghiệp có công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18.000 tỷ đồng trở lên có trách nhiệm lập Báo Cáo và nộp cho Cơ quan thuế chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính.
  2. Doanh nghiệp có công ty mẹ tối cao ở nước ngoài có thể được miễn nộp Báo Cáo nếu cơ quan thuế Việt Nam có thể nhận được Báo Cáo đó thông qua cơ chế trao đổi thông tin tự động theo các thỏa thuận quốc tế.
 • Nghị định quy định chi tiết các trường hợp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá GDLK.

II. Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Vào ngày 22/10/2020, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 10411/CT-TTHT hướng dẫn việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót như sau:

 • Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua, khi đó người bán thực hiện như sau:
  1. Hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót; và
  2. Lập hóa đơn điện tử mới gửi cho người mua.
 • Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ cho việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Vào ngày 15/10/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 6639/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan. Theo đó, các hàng hóa sau đây không được gửi kho ngoại quan:

 • Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho Doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;
 • Hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba thuộc danh mục hàng hóa sau đây:
  1. Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam; hoặc
  2. Rượu whisky có dung tích trên 50 ml không có xuất xứ Việt Nam.

Tải bản đẹp:

Legal Update #137 (Tiếng Việt)

Xem các bản cập nhật pháp luật Việt Nam khác: Tháng 11/2020 (P1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.