CNPL tháng 11/2020 (Phần 3)

Cập nhật pháp luật Việt Nam

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 138 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Lập và nộp Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Vào ngày 06/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 7399/BKHĐT-GSĐĐT hướng dẫn về việc thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư như sau:

 • Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án và báo cáo, trong đó có báo cáo tình hình khai thác, vận hành dự án (theo Điều 34, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP).
 • Đến thời điểm hết hạn hoạt động của dự án, nhà đầu tư được dừng thủ tục nộp Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư được nhà nước cho thuê đất, nhà đầu tư thực hiện việc lập và nộp Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trong suốt thời gian hoạt động của dự án, tức thời hạn theo quyết định cho thuê đất.

II. Góp vốn thực hiện dự án đầu tư

Vào ngày 13/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 7558/BKHĐT-PC hướng dẫn về việc góp vốn thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp không nhất thiết phải tương đương với vốn đầu tư của dự án.
 • Doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn là huy động nguồn vốn khác để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp phải có đủ năng lực thực hiện dự án theo mục tiêu, nội dung, quy mô, tiến độ và các điều kiện khác theo Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

III. Chỉ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài có mặt tại Việt Nam

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (“Sở LĐTBXH”) ban hành Công văn số 29973/SLĐTBXH-VL-ATLĐ đề ngày 13/10/2020 về việc cấp giấy phép lao động (“GPLĐ”) cho người nước ngoài với nội dung như sau:

 • Khi Sở LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ cấp GPLĐ, doanh nghiệp (“DN”) phải cung cấp bản gốc hộ chiếu của người nước ngoài để đối chiếu xác thực đúng với bản sao đã cung cấp, đồng thời để xác định đảm bảo người nước ngoài hiện đang ở Việt Nam (hoặc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đã đảm bảo các quy định về kiểm soát dịch bệnh COVID-19).
 • Tại thời điểm thực hiện cấp GPLĐ, người nước ngoài không có mặt tại Việt Nam thì DN tiến hành làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người nước ngoài nhập cảnh. Sau khi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và đảm bảo thực hiện các quy định về kiểm soát dịch bệnh COVID-19, DN tiến hành thủ tục cấp GPLĐ.
 • Người nước ngoài chưa nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc thì không bị xử phạt vi phạm hành chính do làm việc không có GPLĐ hoặc không có văn bản xác nhận thuộc diện miễn GPLĐ.
 • Trường hợp người lao động nước ngoài là lãnh đạo DN, DN có thể xem xét thực hiện thủ tục xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc thủ tục người lao động nước ngoài vào làm việc dưới 14 ngày.

Tải bản đẹp: 

Legal Update #138 (Tiếng Việt)

Xem các bản cập nhật pháp luật Việt Nam khác: Tháng 11/2020 (P2) | Tháng 11/2020 (P1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.