CNPL tháng 11/2020 (Phần 4)

Cập nhật pháp luật Việt Nam

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 139 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Hợp pháp hóa lãnh sự văn bản của nước ngoài trong bối cảnh Covid-19

Ngày 18/11/2020, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã ban hành Công văn số 4576/LS-HPH liên quan đến việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của nước ngoài trong bối cảnh Covid-19 với nội dung chính như sau:

 • Các tài liệu, giấy tờ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, trừ các trường hợp được miễn.
 • Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cơ quan lãnh sự và/ hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại.
 • Trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, trong trường hợp không thể trực tiếp đến cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài để thực hiện các thủ tục hành chính về hợp pháp hóa lãnh sự, cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện như sau:
  1. Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;
  2. Đưa hồ sơ vào vị trí tiếp nhận theo hướng dẫn của cơ quan lãnh sự để tuân thủ nguyên tắc dãn cách xã hội trong tình hình dịch bệnh; và
  3. Gửi hồ sơ đến Đại sứ quán, Lãnh sự quán nước sở tại tại Việt Nam để được hướng dẫn và hỗ trợ.

II. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp tách doanh nghiệp

Vào ngày 12/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 7511/BKHĐT-PC hướng dẫn về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư do tách doanh nghiệp như sau:

 • Việc tách doanh nghiệp và chuyển quyền, nghĩa vụ thực hiện dự án của doanh nghiệp bị tách cho doanh nghiệp được tách sẽ làm thay đổi nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư.
 • Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

III. Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng của đối tác nước ngoài

Ngày 02/11/2020, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 95844/CT-TTHT về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài với nội dung như sau:

Nếu khách hàng của tổ chức nước ngoài là doanh nghiệp nội địa Việt Nam, doanh nghiệp chế xuất, khi doanh nghiệp ký hợp đồng với tổ chức ở nước ngoài cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị cho khách hàng của họ thì thuế suất thuế GTGT được xác định theo nguyên tắc sau:

 • Trường hợp dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan thì được xác định là dịch vụ xuất khẩu và áp dụng thuế suất 0%, nếu thỏa mãn điều kiện luật định.
 • Trường hợp dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam thì áp dụng mức thuế suất 10%.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #139 (Tiếng Việt)

Xem các bản cập nhật pháp luật Việt Nam khác: Tháng 11/2020 (P3) |Tháng 11/2020 (P2) | Tháng 11/2020 (P1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.