CNPL tháng 12/2020 (Phần 2)

Cập nhật pháp luật Việt Nam

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 141 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Xác định bản chụp dùng để chứng thực bản sao từ bản chính hộ chiếu

Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 4330/BTP-HTQTCT đề ngày 20/11/2020 trả lời kiến nghị của công dân về quy định chứng thực hộ chiếu với nội dung như sau:

  • Bản sao dùng để chứng thực từ bản chính là bản chụp từ bản chính. Bản sao được chứng thực từ bản chính phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, đầy đủ thông tin như bản chính.
  • Bản chụp dùng để chứng thực bản sao từ bản chính hộ chiếu thì phải có tất cả các trang thông tin của hộ chiếu, kể cả trang có thông tin về thị thực (trừ các trang không có thông tin).

II. Hướng dẫn trường hợp phát sinh hạng mục công việc ngoài phạm vi hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 5526/BXD-KTXD đề ngày 16/11/2020 hướng dẫn tình huống phát sinh hạng mục công việc ngoài phạm vi hợp đồng với nội dung như sau:

  • Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật.
  • Trường hợp nhà thầu đang thực hiện gói thầu đáp ứng đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các phần công việc bổ sung do điều chỉnh thiết kế thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung các phần công việc phát sinh trên cơ sở đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án. Nếu cấp quyết định đầu tư chấp thuận, chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận điều chỉnh hợp đồng trên cơ sở hồ sơ hợp đồng đã ký kết, dự án điều chỉnh và quy định pháp luật có liên quan.

III. Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Vào ngày 02/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1699/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-10 với những nội dung chỉ đạo chính sau đây:

  • Các địa phương cần thực hiện nghiêm chiến lược kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để. Các tỉnh thành phố thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc tại các nơi dân cư tập trung, nơi công cộng như siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất… và đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh.
  • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục tăng cường quản lý biên giới, quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #141 (Tiếng Việt)

Xem các bản cập nhật pháp luật Việt Nam khác: Tháng 12/2020 (P1) | Tháng 11/2020 (P4) | Tháng 11/2020 (P3)Tháng 11/2020 (P2) | Tháng 11/2020 (P1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.