CNPL tháng 12/2020 (Phần 4)

Cập nhật pháp luật Việt Nam

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 143 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP đề ngày 14/12/2020, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, có hiệu lực từ ngày 01/02/2021. Trong đó, một số nội dung đáng lưu ý như sau:

(i) Quy định chi tiết về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc:

 • Quấy rối tình dục có thể xảy ra dưới bất kỳ dạng trao đổi nào, từ đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đến đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục lấy bất kỳ lợi ích nào liên quan đến công việc. Ngoài ra, còn bao gồm những hành vi có tính chất tình dục không nhằm mục đích trao đổi, nhưng khiến môi trường làm việc trở nên khó chịu và bất an, gây tổn hại về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối.
 • Quấy rối tình dục tại nơi làm việc bao gồm:

(a) Hành vi mang tính thể chất gồm hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục;

(b) Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm lời nói trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua phương tiện điện tử có nội dung tình dục hoặc có ngụ ý tình dục; hoặc

(c) Quấy rối tình dục phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể; trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử.

 • Nơi làm việc quy định là bất cứ địa điểm nào mà người lao động (“NLĐ”) thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động (“NSDLĐ”), bao gồm cả những địa điểm hay không gian có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội, hội thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn, hội thoại trên điện thoại, các hoạt động giao tiếp qua phương tiện điện tử, phương tiện đi lại do NSDLĐ bố trí từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, nơi ở do NSDLĐ cung cấp và địa điểm khác do NSDLĐ quy định.

(ii) Quản lý lao động:

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, NSDLĐ phải lập sổ quản lý lao động ở nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Sổ quản lý lao động được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử nhưng phải bảo đảm các thông tin cơ bản về NLĐ;
 • Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/6) và hằng năm (trước ngày 05/12), NSDLĐ phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

(iii) Chấm dứt HĐLĐ:

 • Người quản lý doanh nghiệp khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải thông báo trước ít nhất 120 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên; và ít nhất bằng một phần tư thời hạn của HĐLĐ dưới 12 tháng.

(iv) Làm thêm giờ:

 • Khi tổ chức làm thêm giờ, NSDLĐ phải được sự đồng ý của NLĐ tham gia làm thêm về thời gian, địa điểm và công việc làm thêm, trừ trường hợp có quy định khác. Trường hợp NLĐ đồng ý bằng văn bản thì thực hiện theo mẫu quy định.

(v) Các quy định đối với lao động nữ:

 • NLĐ nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo HĐLĐ. Số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc mỗi tháng;
 • NLĐ nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo HĐLĐ;
 • Trường hợp NLĐ nữ không có nhu cầu nghỉ và được NSDLĐ để NLĐ làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng HĐLĐ, NLĐ được trả thêm tiền lương theo công việc mà NLĐ đã làm trong thời gian được nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của NLĐ;
 • NSDLĐ sử dụng từ 1.000 NLĐ nữ trở lên thì phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.

II. Xử lý tiền thuế nộp thừa

Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5271/TCT-CS đề ngày 11/12/2020 về việc xử lý tiền thuế nộp thừa với nội dung như sau:

Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (“Tiền Thuế”) phải nộp thì được xử lý như sau:

 • Bù trừ số Tiền Thuế còn nợ;
 • Trừ vào số Tiền Thuế của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc
 • Hoàn trả số Tiền Thuế nộp thừa khi không còn nợ Tiền Thuế.

III. Thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp cho NLĐ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

Cục Thuế Bình Dương đã ban hành Công văn số 27401/CT-TTHT đề ngày 01/12/2020 về chính sách thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp cho người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp doanh nghiệp chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho NLĐ (hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên) khi chấm dứt hợp đồng lao động được hướng dẫn như sau:

 • Đối với khoản trợ cấp thôi việc cho NLĐ nghỉ việc theo quy định thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của NLĐ.
 • Đối với các khoản tiền thưởng có tính chất tiền lương, tiền công do doanh nghiệp chi trả khi NLĐ nghỉ việc, khoản trợ cấp thôi việc cho NLĐ cao hơn mức quy định thì doanh nghiệp tổng hợp cùng với tiền lương, tiền công để khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiền từng phần trước khi chi trả.
 • Đối với khoản hỗ trợ tài chính từ 02 triệu đồng trở lên mà doanh nghiệp trả thêm cho NLĐ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #143 (Tiếng Việt)

Xem các bản cập nhật pháp luật Việt Nam khác: Tháng 12/2020 (P3) | Tháng 12/2020 (P2) | Tháng 12/2020 (P1) | Tháng 11/2020 (P4) | Tháng 11/2020 (P3)Tháng 11/2020 (P2) | Tháng 11/2020 (P1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.