CNPL tháng 06/2021 (Phần 3)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 166 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Ủy thác tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài

Vào ngày 9/6/2021 Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 64/TANDTC-HTQT về việc ủy thác tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài với những nội dung chính sau:

1. Đối với việc đề nghị Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (“Đại Sứ Quán”) ở nước ngoài tống đạt văn bản tố tụng

Khi Tòa án đề nghị Đại Sứ Quán tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự là công dân Việt Nam ở nước sở tại, Tòa án phải thực hiện đúng, đầy đủ quy trình được quy định.

Trong quá trình phối hợp với Đại Sứ Quán thực hiện việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự là công dân Việt Nam ở nước ngoài, các Tòa án cần lưu ý:

  • Trường hợp Tòa án đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình khi đề nghị Đại Sứ Quán tống đạt văn bản tố tụng và đã quá 03 tháng, kể từ ngày Tòa án gửi hồ sơ tống đạt cho Đại Sứ Quán nhưng chưa nhận được kết quả tống đạt, thì Tòa án cần chủ động liên hệ qua thư điện tử hoặc có văn bản gửi Đại Sứ Quán. Đồng thời, Tòa án có văn bản gửi Tòa án nhân dân tối cao đề nghị hỗ trợ.
  • Trường hợp Tòa án đã thực hiện như trên nhưng đến khi mở phiên tòa vẫn không nhận được kết quả tống đạt từ Đại Sứ Quán, thì sau khi hoãn phiên tòa, Tòa án lập văn bản đề nghị Đại Sứ Quán trả lời kết quả thực hiện việc tống đạt văn bản tố tụng.
  • Trường hợp Tòa án chỉ chuyển hồ sơ tống đạt mà không chuyển trước chi phí tống đạt cho Đại Sứ Quán, thì việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự theo đề nghị của Tòa án sẽ không được Đại Sứ Quán thực hiện. Trong trường hợp này, Tòa án bắt buộc phải thực hiện lại việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài mà không được chờ kết quả tống đạt văn bản tố tụng từ Đại Sứ Quán.
2. Về việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài theo đường bưu chính

Tòa án có thể tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài, bao gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, theo đường bưu chính với điều kiện pháp luật của nước nơi đương sự có địa chỉ đồng ý với cách thức tống đạt này.

Tòa án tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài theo đường bưu chính bằng dịch vụ bưu phẩm bảo đảm có gắn số hiệu để định vị, theo dõi quá trình chuyển phát.

Để nhận kết quả chuyển phát bưu phẩm, Tòa án đề nghị công ty bưu chính hướng dẫn cách sử dụng mã vận đơn hoặc mã bưu gửi để tra cứu trực tuyến, in ra thông báo kết quả chuyển phát bưu phẩm.

Kết quả chuyển phát bưu chính có giá trị pháp lý xác nhận kết quả tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự; là căn cứ để Tòa án xác định việc tống đạt văn bản tố tụng đã hoàn thành, đương sự đã nhận được văn bản tố tụng.

Tòa án không áp dụng phương thức tống đạt văn bản tố tụng theo đường bưu chính đối với đương sự có địa chỉ tại nước không thuộc danh sách được liệt kê tại Công văn số 33/TANDTC-HTQT ngày 17/3/2021 của Tòa án nhân dân tối cao.

3. Về việc Tòa án ủy thác tư pháp cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thực hiện việc tống đạt, thu thập chứng cứ

Khi lập hồ sơ yêu cầu tống đạt văn bản tố tụng, Tòa án có thể gửi kèm trong hồ sơ bảng câu hỏi để đương sự tự trả lời và gửi văn bản trả lời trực tiếp cho Tòa án, trừ trường hợp Tòa án yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản tống đạt cho đương sự ở nước này.

4. Về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài
  • Theo quy định của Hiệp định/Thỏa thuận tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với 18 nước, vùng lãnh thổ hai bên thực hiện miễn phí cho nhau các yêu cầu tương trợ tư pháp. Cùng với đó, theo quy định của Công ước tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại mà Việt Nam là thành viên, thì nước thành viên được yêu cầu tống đạt thực hiện miễn phí yêu cầu tống đạt của nước thành viên khác, trừ một số trường hợp đặc biệt.
  • Tòa án không được yêu cầu đương sự nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp cho Cục thi hành án dân sự nếu Tòa án ủy thác tống đạt, thu thập chứng cứ cho một trong 18 nước và vùng lãnh thổ nêu trên hoặc ủy thác tống đạt cho một trong các nước đã được liệt kê trong danh sách ban hành kèm theo Công văn này.
  • Trường hợp do sơ suất mà Tòa án đã yêu cầu và đương sự nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp, Tòa án phải có văn bản đề nghị Cục thi hành án dân sự trả lại cho đương sự khoản tiền này.

II. Hướng dẫn về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 2530/BKHĐT-ĐTNN đề ngày 04/5/2021 để hướng dẫn về một số quy định về đầu tư với nội dung chính như sau:

  • Từ ngày 26/4, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư đã chuyển sang tên miền: https://vietnaminvest.gov.vn và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài chuyển sang tên miền https://fdi.gov.vn. Hệ thống thông tin mới hiện tại mới chỉ cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới cấp độ 3, những dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 sẽ được triển khai sớm.
  • Tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư đã có đăng tải các điều kiện tiếp cận thị trường trong các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

III. Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn khi đổi tên doanh nghiệp

Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 10048/CTBDU-THTT đề ngày 09/6/2021 để hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn khi thay đổi tên doanh nghiệp với nội dung như sau:

Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #166 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 6/2021 (Phần 2) | Tháng 6/2021 (Phần 1)Tháng 5/2021 (Phần 4) | Tháng 5/2021 (Phần 3) |Tháng 5/2021 (Phần 2)Tháng 5/2021 (Phần 1) | Tháng 4/2021 (Phần 5) | Tháng 4/2021 (Phần 4) | Tháng 4/2021 (Phần 3) | Tháng 4/2021 (Phần 2) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.