CNPL tháng 07/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 168 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

Vào ngày 24/6/2021, Bộ Tư Pháp đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP để công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ này. Nội dung chính như sau:

 • Thủ tục được sửa đổi, bổ sung cấp trung ương: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.
 • Thủ tục được sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
 • Nội dung cụ thể của từng thủ tục trên được nêu chi tiết tại Quyết định này.
 • Kèm theo Quyết định là một số mẫu đơn liên quan đến các thủ tục trên.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

II. Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BGTVT đề ngày 22/6/2021 để ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số nội dung của Quy chế như sau:

Về quy định việc hỏi và trả lời câu hỏi:

 • Các câu hỏi có thể được gửi bằng văn bản trực tiếp đến Bộ Giao thông vận tải hoặc hỏi trực tiếp trong chuyên mục “Hỏi đáp” trên Cổng thông tin điện tử.
 • Vụ Pháp chế tiếp nhận các câu hỏi, tổng hợp, phân loại và chuyển câu hỏi tới bộ phận trả lời.
 • Việc trả lời câu hỏi được quy định:
  • Câu hỏi được gửi qua hình thức văn bản sẽ được trả lời bằng văn bản.
  • Câu hỏi được gửi qua Cổng thông tin điện tử sẽ được trả lời trên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên trang Cổng thông tin điện tử.

Về trình tự thực hiện việc giải đáp pháp luật:

 • Với câu hỏi được gửi qua hình thức văn bản: Câu hỏi được tiếp nhận trong vòng 3 ngày làm việc. Sau 10 làm việc tiếp theo, câu trả lời phải được thể hiện bằng văn bản và gửi cho doanh nghiệp. Thời gian trả lời sẽ kéo dài tới 25 ngày nếu câu hỏi mang tính phức tạp. Đồng thời câu hỏi và câu trả lời sẽ được đăng tải trên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử.
 • Với câu hỏi được gửi qua Cổng thông tin điện tử: Câu hỏi được tiếp nhận trong vòng 3 ngày làm việc. Sau 10 ngày làm việc tiếp theo, câu trả lời sẽ được đăng tải trên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử. Thời gian trả lời sẽ kéo dài tới 25 ngày nếu câu hỏi mang tính chất phức tạp.

III. Áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2021/TT-BTC đề ngày 18/6/2021 hướng dẫn áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết với những nội dung sau:

 • Giao dịch được đề nghị áp dụng APA là các giao dịch kinh doanh giữa các bên có liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.
 • Giao dịch được đề nghị áp dụng APA phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
  • Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA.
  • Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế và có cơ sở để phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập, dựa trên các thông tin, dữ liệu tuân thủ quy định pháp luật.
  • Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế.
  • Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế.
 • Nguyên tắc áp dụng: APA được áp dụng trên nguyên tắc cơ quan thuế và người nộp thuế hoặc cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế đối tác và người nộp thuế cùng hợp tác, trao đổi, đàm phán về việc áp dụng các quy định pháp luật về thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA phù hợp với các nguyên tắc giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế.
 • Tổng cục Thuế tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế nhằm kiểm tra, đối chiếu, xác định và đánh giá tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các thông tin, dữ liệu do người nộp thuế cung cấp để đưa ra bản đánh giá về phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, đối tượng so sánh được lựa chọn phù hợp cho việc xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bố lợi nhuận đối với các giao dịch thuộc phạm vi đề nghị áp dụng APA.
 • Quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế. Bên cạnh đó quy định về quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế.
 • Thời gian có hiệu lực của APA đã ký kết tối đa là 03 năm tính thuế nhưng không vượt quá số năm thực tế người nộp thuế đã hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #168 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 6/2021 (Phần 4) | Tháng 6/2021 (Phần 3) | Tháng 6/2021 (Phần 2) | Tháng 6/2021 (Phần 1)Tháng 5/2021 (Phần 4) | Tháng 5/2021 (Phần 3) |Tháng 5/2021 (Phần 2)Tháng 5/2021 (Phần 1) | Tháng 4/2021 (Phần 5) | Tháng 4/2021 (Phần 4) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.