CNPL tháng 07/2021 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 169 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Vào ngày 1/7/2021, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP để công bố một số chính sách hỗ trợ người lao động (“NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Một số chính sách tiêu biểu là:

 • Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: NSDLĐ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động cho NLĐ trong vòng 12 tháng (từ 01/7/2021 – 30/6/2022). NSDLĐ hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm mức đóng bảo hiểm trên cho NLĐ.
 • Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: NSDLĐ đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi địa dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng quỹ này 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.
 • Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương: NLĐ làm việc tại những nơi bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng, chống dịch COVID-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, bắt đầu tính từ ngày 01/5/2021 – 31/12/2021, được hỗ trợ một với mức tùy theo số ngày đã tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương.
 • Hỗ trợ NLĐ ngừng việc: NLĐ bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ với NSDLĐ và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên (tính từ ngày 1/5/2021 – 31/12/2021) được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ người.
 • Người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) được hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế và không quá 45 ngày. Người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước được hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. Thời gian áp dụng từ 27/4/2021 – 31/12/2021.
 • Chính sách cho vay trả lương ngừng việc: NSDLĐ được vay vốn tại ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suât 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động bị ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ, trong thời gian từ 01/5/2021 – 31/3/2022.

II. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Viêt Nam

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 51/2021/TT-BC đề ngày 30/6/2021 về việc hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam với nội dung sau:

 • Định nghĩa về ngân hàng lưu ký là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký.
 • Bổ sung quy định việc nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để được phép thực hiện các hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại 01 ngân hàng lưu ký được phép kinh doanh ngoại hối; Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại 01 ngân hàng lưu ký được phép kinh doanh ngoại hối.
 • Khi nhận vốn ủy thác, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để tiếp nhận vốn của các nhà đầu tư nước ngoài không có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.
 • Sau khi được cấp mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài mở tài khoản lưu ký chứng khoán theo quy định của pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
 • Quy định nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài, đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Điều chỉnh hoạt động của thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (thay vì mức 51% như trước đây).
 • Bên cạnh nghĩa vụ kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế, phí theo pháp luật Việt Nam, để bảo đảm các giao dịch không nhằm mục đích tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư liên quan còn có nghĩa vụ phải báo cáo sở hữu, công bố thông tin về các giao dịch chứng khoán theo pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư

Cục thuế tỉnh Bình Dương đã có ban hành Công văn số 10599/CTBDU-THTT đề ngày 22/6/2021 để hướng dẫn về ưu đãi TNDN đối với dự án đầu tư. Nội dung như sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuộc địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN, nếu đáp ứng các tiêu chí luật định và có các khoản thu không bị giới hạn áp dụng ưu đãi thuế TNDN thì dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng đó được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
 • Doanh nghiệp tự căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và đối chiếu với các quy định của pháp luật để xác định các điều kiện, mức ưu đãi thuế được hưởng.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #169 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 7/2021 (Phần 1) | Tháng 6/2021 (Phần 4) | Tháng 6/2021 (Phần 3) | Tháng 6/2021 (Phần 2) | Tháng 6/2021 (Phần 1)Tháng 5/2021 (Phần 4) | Tháng 5/2021 (Phần 3) |Tháng 5/2021 (Phần 2)Tháng 5/2021 (Phần 1) | Tháng 4/2021 (Phần 5) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.