CNPL tháng 07/2021 (Phần 5)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 172 mang đến bạn 2 vấn đề pháp lý sau:

I. Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 57/2021/TT-BTC vào ngày 12/7/2021 về việc quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác với những nội dung sau:

1. Sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm (“Thị trường 1”)

Chậm nhất là ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“SGD HCM”) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (“SGD HN”) thực hiện tổ chức Thị trường 1 theo quy định sau:

Trước 20/7/2021

 • SGD HCM: Tiếp tục tổ chức Thị trường 1 đã niêm yết. Tổ chức giao dịch đối với chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đăng ký niêm yết mới.
 • SGD HN: Tiếp tục tổ chức Thị trường 1 đã niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGD HN cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch từ SGD HN sang SGD HCM.

Trước ngày 1/7/2023

 • SGD HCM: Tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.
 • SGD HN: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 1/7/2023

 • SGD HCM: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết.
 • SGD HN: Không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức.

Từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023

 • SGD HCM: Tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ SGD HN.
 • SGD HN: Thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ SDG HN sang SGD HCM.

Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/6/2025

 • SGD HCM: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức sau khi đã hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ SGD HN. Tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ SGD HN.
 • SGD HN: Thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ SGD HN sang SGD HCM. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ SGD HN sang SGD HCM, SGD HN không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.
2. Sắp xếp lại thị trường giao dịch trái phiếu (“Thị trường 2”)
 • Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, SGD HN, SGD HCM thực hiện tổ chức Thị trường 2 như sau:
 • SGD HN tổ chức Thị trường 2; tiếp nhận trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ SGD HCM và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.
 • SGD HCM tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày 20/7/2021 cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ SGD HCM sang SGD HN và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.
 • SGD HCM hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ SGD HCM sang SGD HN;
 • SGD VN xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại SGD HCM sang SGD HN và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai.
 • Trường hợp đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, SGD VN chưa đi vào hoạt động, SGD HCM có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại SGD HCM sang SGD HN trên cơ sở phối hợp với SGD HN và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai.
3. Sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh (“Thị trường 3”)

SGD HN tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật.

4. Xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch của tổ chức trong thời gian thực hiện kế hoạch chuyển chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch

II. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nội dung đáng lưu ý như sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như: thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #172 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 7/2021 (Phần 4)Tháng 7/2021 (Phần 3)Tháng 7/2021 (Phần 2) | Tháng 7/2021 (Phần 1) | Tháng 6/2021 (Phần 4) | Tháng 6/2021 (Phần 3) | Tháng 6/2021 (Phần 2) | Tháng 6/2021 (Phần 1)Tháng 5/2021 (Phần 4) | Tháng 5/2021 (Phần 3)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.