CNPL tháng 08/2021 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 173 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Chuyển nhượng phần sở hữu chung của nhà chung cư

Vào ngày 27/7/2021, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 2111/CTBNI-TTHT về việc chuyển nhượng phần sở hữu chung của nhà chung cư với những nội dung sau:

  • Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu là nhà chung cư có hai chủ sở hữu trở lên, bao gồm phần sở hữu riêng của mỗi chủ sở hữu và phần sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu.
  • Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có quyền sử dụng phần sở hữu chung theo quy định pháp luật về nhà ở và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư của Bộ Xây dựng.
  • Theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư hiện hành, các chủ sở hữu chung cư và các bên khác không có quyền thỏa thuận về việc chuyển nhượng phần sở hữu chung của nhà chung cư (không bao gồm diện tích hành lang chung, thang máy chung cư, nhà để xe, nhà vệ sinh công cộng, phòng gom rác). Việc chuyển nhượng trên không được phép thực hiện do các chủ sở hữu nhà chung cư chỉ có quyển sử dụng phần sở hữu chung, không có quyền sở hữu hay chuyển nhượng.

II. Quy định cụ thể về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Vào ngày 27/7/2021, Bộ Công thương ban hành Công văn số 4481/BCT-TTTN để quy định cụ thể về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong bối cảnh thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Những mặt hàng thiết yếu được lưu thông khi thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16/CT-TTg gồm:

  • Nhóm thực phẩm (được nêu cụ thể tại phụ lục đính kèm công văn này);
  • Nhóm hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất (bao gồm các mặt hàng như sắt, thép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi…);
  • Nhóm nhiên liệu, năng lượng (như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, than…);
  • Nhóm các mặt hàng khác theo nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của địa phương.

III. Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới

Cục thuế Thành phố Hải Phòng đã ban hành Công văn số 1746/CTHPH-TTHT đề ngày 19/7/2021 để giải đáp về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới trong Khu kinh tế. Nội dung chính như sau:

  • Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư, chỉ áp dụng mức ưu đãi đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu của doanh nghiệp.
  • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #173 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 7/2021 (Phần 5) | Tháng 7/2021 (Phần 4)Tháng 7/2021 (Phần 3)Tháng 7/2021 (Phần 2) | Tháng 7/2021 (Phần 1) | Tháng 6/2021 (Phần 4) | Tháng 6/2021 (Phần 3) | Tháng 6/2021 (Phần 2) | Tháng 6/2021 (Phần 1)Tháng 5/2021 (Phần 4) | Tháng 5/2021 (Phần 3)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.