CNPL tháng 08/2021 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 174 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Quy định về thực hiện giá bán điện

Vào ngày 06/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCT để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện với những nội dung sau:

 • Sửa đổi cụm từ “Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp” thành cụm từ “Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp”.
 • Thay cụm từ “máy biến áp và sản lượng điện” bằng cụm từ “máy biến áp hoặc sản lượng điện” của khoản 2 Điều 5.
 • Điểm b khoản 2 Điều 9 được sửa đổi như sau: “b) Điện sử dụng phục vụ mục đích sinh hoạt chung, sinh hoạt cộng đồng cho cư dân tại các khu chung cư cao tầng, khu đô thị; bơm nước phục vụ sinh hoạt tại khu tập thể, cụm dân cư.”
 • Điều 11 được sửa đổi thành:

“Điều 11. Giá bán điện tại khu công nghiệp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác

Đơn vị bán lẻ điện tại các khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) để bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp có trách nhiệm xây dựng đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện trong khu vực gửi Sở Công Thương thẩm tra, sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố phê duyệt hằng năm.”

 • Điều 14 được bổ sung về quy định về giá bán buôn điện tại công tơ tổng cho phần sản lượng điện sử dụng đối với trường hợp tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt có khách hàng sử dụng điện cho bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếu sáng công cộng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
 • Sửa đổi điều khoản quy định về giá bán buôn điện cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
 • Sửa đổi về trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực.
 • Bổ sung trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc báo cáo Cục Điều tiết điện lực.
 • Bãi bỏ cụm từ “phụ trách hộ khẩu” tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014.

II. Thuế TNCN đối với khoản chi xét nghiệm Covid-19

Vào ngày 05/8/2021, Cục thuế tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 3550/CTBGI-TTHT để hướng dẫn về thuế TNCN đối với khoản chi xét nghiệm Covid-19. Nội dung như sau:

Đối với trường hợp người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) chi tiền xét nghiệm Covid-19 cho người lao động (“NLĐ”):

 • Nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản chi này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
 • Nếu nội dung chi không ghi rõ tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

III. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2582/LĐTBXH-VP đề ngày 06/8/2021 để triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các dịch vụ công mới được triển khai là:

 • Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;
 • Hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;
 • Hỗ trợ NLĐ ngừng việc;
 • Hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #174 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 8/2021 (Phần 1) | Tháng 7/2021 (Phần 5) | Tháng 7/2021 (Phần 4)Tháng 7/2021 (Phần 3)Tháng 7/2021 (Phần 2) | Tháng 7/2021 (Phần 1) | Tháng 6/2021 (Phần 4) | Tháng 6/2021 (Phần 3) | Tháng 6/2021 (Phần 2) | Tháng 6/2021 (Phần 1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.