CNPL tháng 08/2021 (Phần 3)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 175 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2920/TCT-CS đề ngày 03/8/2021 để hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế với dự án đầu tư mở rộng. Nội dung chính như sau:

 • Để doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, dự án đầu tư mở rộng phải đáp ứng các tiêu chí được pháp luật về đầu tư quy định. Các tiêu chí là: vốn, hoạt động đầu tư kinh doanh, địa bàn đầu tư, thời gian đầu tư.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp có sự đầu tư mở rộng dự án bằng nguồn vốn đầu tư ban đầu và không tăng vốn đầu tư thì không được xác định là mở rộng dự án đầu tư.

II. Bảo đảm việc đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2754/TCT-CS đề ngày 27/7/2021 để hướng dẫn việc bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật. Nội dung chính như sau:

 • Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư mới, ưu đãi đầu tư cao hơn thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư (trừ ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án đầu tư theo quy định của pháp luật).
 • Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư.

III. Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC đề ngày 12/7/2021 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh với một số nội dung chính sau:

 • Hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, bao gồm: Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.
 • Để giao dịch chứng khoán phái sinh nhà đầu tư phải ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái tại thành viên giao dịch và tài khoản ký quỹ bù trừ (tài khoản ký quỹ) tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định.
 • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được mở 02 khoản giao dịch tổng đứng tên công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác, bao gồm (1) 01 tài khoản để giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư ủy thác trong nước; (2) 01 tài khoản để giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài.
 • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cho mỗi quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý, đứng tên quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán tại mỗi thành viên giao dịch.
 • Công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài được mở 02 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại mỗi thành viên giao dịch, bao gồm (1) 01 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh để thực hiện hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh; (2) 01 tài khoản giao dịch tổng để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh cho các nhà đầu tư nước ngoài khác.
 • Quy định về nguyên tắc hoạt động của thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
 • Thành viên viên bù trù mở tài khoản tiền gửi ký quỹ cho nhà đầu tư đứng tên thành viên bù trừ và có trách nhiệm quản lý tách biệt tiền gửi ký quỹ tới từng nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư được thành viên bù trừ mở 01 tài khoản chứng khoán ký quỹ để quản lý vị thế, nghĩa vụ ký quỹ, tài sản ký quỹ bù trừ, tài sản có thể chuyển giao và thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho vị thế trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư.
 • Việc bù trừ chứng khoán phái sinh được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo từng tài khoản của nhà đầu tư, thành viên bù trừ theo nguyên tắc các vị thế đối ứng của cùng một chứng khoán phái sinh có cùng thời điểm đáo hạn trên cùng một tài khoản được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối trừ để xác định số vị thế ròng chứng khoán phái sinh trên tài khoản đó.
 • Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có quyền từ chối thế vị đối với các giao dịch không hợp lệ và thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các giao dịch bị từ chối thế vị trong một số trường hợp luật định.
 • Nhà đầu tư và thành viên bù trừ được sử dụng tiền và chứng khoán để thực hiện ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #175 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 8/2021 (Phần 2) | Tháng 8/2021 (Phần 1) | Tháng 7/2021 (Phần 5) | Tháng 7/2021 (Phần 4)Tháng 7/2021 (Phần 3)Tháng 7/2021 (Phần 2) | Tháng 7/2021 (Phần 1) | Tháng 6/2021 (Phần 4) | Tháng 6/2021 (Phần 3) | Tháng 6/2021 (Phần 2)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.