CNPL tháng 08/2021 (Phần 4)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 176 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Thành lập nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam

Vào ngày 17/8/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1972/QĐ-BCT về việc thành lập nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam (“Nhóm DAG Việt Nam”) theo quy định tại Điều 13.15 chương Thương mại và Phát triển bền vững trong Hiệp định EVFTA. Một số nội dung của quyết định như sau:

 • Danh sách các thành viên của Nhóm DAG Việt Nam được ban hành tại Phụ lục của Quyết định này.
 • Nhóm DAG Việt Nam hoạt động như một diễn đàn, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng.
 • Nhiệm vụ của nhóm là tập hợp, trình bày quan điểm và đưa ra khuyến nghị, tư vấn và góp ý đối với việc thực thi chương Thương mại và Phát triển bền vững trong Hiệp định EVFTA. Các quan điểm và khuyến nghị của Nhóm DAG Việt Nam sẽ được trình cho các cơ quan nhà nước và chỉ mang tính chất tham khảo.
 • Nhóm DAG có tối đa 15 thành viên đạt đủ các điều kiện của Quyết định, chia đều về 3 phân nhóm tương ưng với 3 lĩnh vực (Kinh tế, Xã hội, Môi trường). Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên là 3 năm và có thể hoạt động nhiều nhiệm kỳ.
 • Đứng đầu Nhóm DAG Việt Nam là Ban Chủ tịch gồm 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch và có đủ đại diện từ các phân nhóm.
 • Công việc của Nhóm DAG Việt Nam sẽ được hỗ trợ bởi 01 Ban thư ký do Bộ Công Thương thành lập. Ngoài ra Ban thư ký cũng đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Nhóm DAG Việt Nam.
 • Nhóm DAG Việt Nam ra quyết định dựa trên cơ sở đồng thuận. Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận, quyết định được đưa ra trên cơ sở biểu quyết đa số. Nếu số phiếu biểu quyết cân bằng, Chủ tịch là người quyết định.
 • Cơ chế và quy chế làm việc của Nhóm DAG Việt Nam được quy định cụ thể tại Quyết định này.
 • Nhóm DAG Việt Nam tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động của mình.

II. Khai báo hàng hóa sau 30 ngày

Tổng Cục Hải Quan ban hành Công văn số 3461/TCHQ-PC đề ngày 09/7/2021 về việc khai báo hàng hóa sau 30 ngày với các nội dung sau:

 • Đối với hàng hóa nhập khẩu, tờ khai hải quan phải nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu. Người khai hải quan có nghĩa vụ khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định. Trường hợp người khai hải quan không thực hiện đúng quy định về thời hạn khai hải quan thì bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hải quan.
 • Theo quy định đối với xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan, sự kiện bất khả kháng là một trong các trường hợp không bị xử phạt. Tuy nhiên, việc xem xét không xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phải căn cứ vào quy định của pháp luật và hồ sơ vụ việc cụ thể. Theo đó cá nhân, tổ chức phải chứng minh đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng không ngăn được hành vi vi phạm xảy ra.

III. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) khi chuyển nhượng một phần dự án

Cục Thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 12482/CTBDU-TTHT đề ngày 12/8/2021 về việc thuế GTGT khi chuyển nhượng một phần dự án với các nội dung sau:

 • Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện luật định. Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.
 • Điều kiện chuyển nhượng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản:
  • Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện luật định;
  • Chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ, nội dung dự án;
  • Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.
 • Tổ chức, cá nhân sẽ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT khi chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Doanh nghiệp không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT cho việc chuyển nhượng một phần dự án đầu tư cho công ty khác tiếp tục thực hiện dự án đáp ứng các điều kiện (1) việc chuyển nhượng được thực hiện theo quy định pháp luật; (2) đáp ứng các điều kiện về dự án đầu tư theo Luật Đầu Tư và Luật kinh doanh động động sản; và (3) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT khi tiến hành chuyển nhượng.
 • Trường hợp không đáp ứng các điều kiện về chuyển nhượng dự án đầu tư nêu trên thì doanh nghiệp phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT theo quy định.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #176 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 8/2021 (Phần 3) | Tháng 8/2021 (Phần 2)Tháng 8/2021 (Phần 1) | Tháng 7/2021 (Phần 5) | Tháng 7/2021 (Phần 4)Tháng 7/2021 (Phần 3)Tháng 7/2021 (Phần 2) | Tháng 7/2021 (Phần 1) | Tháng 6/2021 (Phần 4) | Tháng 6/2021 (Phần 3)

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.