CNPL tháng 09/2021 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 178 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Áp dụng thuế chống bán phá giá (“CBPG”) tạm thời đối với một số sản phẩm làm từ sợi polyester xuất xứ từ một số quốc gia

Vào ngày 31/8/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2080/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế CBPG tạm thời đối với một số sản phẩm sợi làm từ polyester xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia và Malaysia. Một số nội dung chính như sau:

 • Hàng hóa bị áp dụng thuế CBPG với tạm thời được phân loại theo mã HS: 5402.33.00, 5402.46.00, 5402.47.00.
 • Chi tiết về mức thuế áp dụng với từng loại hàng hóa được nêu chi tiết trong thông báo kèm theo Quyết định này.
 • Hiệu lực áp dụng: 3 ngày kể từ ngày Quyết định này được ban hành.
 • Thời hiệu áp dụng thuế CBPG tạm thời: 120 ngày kể từ ngày có hiệu lực (trừ khi được gia hạn, thay đổi, hủy bỏ theo quy định của pháp luật).
 • Việc áp dụng thuế CBPG có thể có hiệu lực trở về trước nếu:
  • Cơ quan điều tra xác định có thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước; hoặc
  • Hàng hóa nhập khẩu được xác định bị bán phá giá; khối lượng hoặc số lượng hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam tăng nhanh trong giai đoạn điều tra đến khi áp dụng thuế CBPG, gây thiệt hại khó có khả năng khắc phục cho ngành sản xuất trong nước.
 • Thủ tục và hồ sơ kiểm tra để áp dụng thuế CBPG được quy định rõ trong thông báo kèm theo Quyết định này.

II. Việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT đề ngày 30/8/2021 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ được quy định như sau:

 1. Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội –  Được thực hiện bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 2. Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ –  Được thực hiện bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 3. Thủ tục cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ –  Được thực hiện bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 4. Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ –  Được thực hiện bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 5. Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu –  Được thực hiện bởi: Cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

III. Giá tính thuế GTGT cho hoạt động thuê tài sản

Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 32078/CTHN-TTHT đề ngày 19/8/2021 về việc giá tính thuế GTGT cho hoạt động thuê tài sản với những nội dung sau:

 • Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT.
 • Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê nhà từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT.
 • Giá cho thuê tài sản do các bên thỏa thuận được xác định theo hợp đồng. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thì giá thuê được xác định trong phạm vi khung giá quy định.
 • Công ty điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng trung tâm thương mại đã được bên thuê và bên cho thuê thỏa thuận, xác định theo hợp đồng thì giá tính thuế GTGT của hoạt động cho thuê nêu trên là số tiền cho thuê chưa có thuế.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #178 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 9/2021 (Phần 1) | Tháng 8/2021 (Phần 4) | Tháng 8/2021 (Phần 3)Tháng 8/2021 (Phần 2)Tháng 8/2021 (Phần 1) | Tháng 7/2021 (Phần 5) | Tháng 7/2021 (Phần 4)Tháng 7/2021 (Phần 3)Tháng 7/2021 (Phần 2) | Tháng 7/2021 (Phần 1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.