CNPL tháng 09/2021 (Phần 3)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 179 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau:

I. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Vào ngày 09/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo đó, Chính phủ quyết nghị các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Bộ Y tế phối hợp với các cá nhân, tổ chức:

 • Tiếp tục phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời, bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm bao gồm người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;
 • Ban hành văn bản hướng dẫn việc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mua sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm, thực hiện việc tự xét nghiệm và việc công nhận kết quả xét nghiệm; và
 • Nghiên cứu cơ chế, hướng dẫn, tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu vắc xin.

Bộ Thông tin và Truyền thông:

 • Ban hành sổ tay điện tử hướng dẫn ứng phó với COVID-19; và
 • Xây dựng nền tảng công nghệ số để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất “luồng xanh” vận tải để vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt.

Bộ Công Thương tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, hàng hoá quan trọng, thiết yếu đối với sản xuất và đời sống.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nộp bản sao scan có xác nhận bằng chữ ký số đối với các chứng từ phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực theo quy định để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hoá. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện nộp bổ sung sau khi hàng hoá được thông quan để hậu kiểm.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

 • Ban hành chính sách liên quan đến giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn;
 • Đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội phát sinh trong năm 2020 và năm 2021; và
 • Chỉ đạo các địa phương thực hiện linh hoạt, nới lỏng một số quy định/ điều kiện về việc cấp/ gia hạn/ xác nhận giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phù hợp với bối cảnh mới.

Bộ Tài chính:

 • Triển khai các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Đồng thời, triển khai chính sách thuế ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; và
 • Xem xét, nghiên cứu tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2021. Đồng thời, xem xét việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sớm cho phép doanh nghiệp dịch vụ lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023, giảm thời gian giải quyết hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

II. Hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế các khoản hỗ trợ, thưởng, khuyến mại cho cá nhân kinh doanh

Cục thuế Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1457/CT-TTHT đề ngày 24/3/2021 để hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế các khoản hỗ trợ, thưởng, khuyến mại cho cá nhân kinh doanh. Nội dung chính như sau:

 • Các khoản hỗ trợ, thưởng, khuyến mại mà tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận được là các khoản thu nhập chịu thuế GTGT. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp tổ chức chi trả các khoản hỗ trợ, thưởng, khuyến mại bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay theo quy định của pháp luật.

III. Hướng dẫn về xuất hóa đơn khi chuyển nhượng đất và tài sản hình thành trên đất

Vào ngày 1/9/2021, Cục thuế Tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 8079/CTHDU-TTHT để hướng dẫn về xuất hóa đơn khi chuyển nhượng đất và tài sản hình thành trên đất. Một số nội dung chính như sau:

 • Hoạt động chuyển nhượng nhà xưởng, tài sản hình thành trên đất giữa các doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 • Hóa đơn sử dụng cho hoạt động này là hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn phải ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #179 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 9/2021 (Phần 2) | Tháng 9/2021 (Phần 1) | Tháng 8/2021 (Phần 4) | Tháng 8/2021 (Phần 3)Tháng 8/2021 (Phần 2)Tháng 8/2021 (Phần 1) | Tháng 7/2021 (Phần 5) | Tháng 7/2021 (Phần 4)Tháng 7/2021 (Phần 3)Tháng 7/2021 (Phần 2) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.