CNPL tháng 1/2022 (Phần 1)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 195 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau

I. Quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Vào ngày 27/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2021/NĐ-CP để quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại Việt Nam. Một số nội dung đáng lưu ý như sau:

 • Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước và việc kinh doanh phải tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chỉ được phép tổ chức các trò chơi điện tử có thưởng tại một địa điểm kinh doanh duy nhất được cơ quan quản lý cấp phép. Địa điểm kinh doanh phải đáp ứng các đầy đủ các điều kiện theo quy định.
 • Tỷ lệ số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng được sử dụng sẽ căn cứ vào số buồng lưu trú đã đưa vào kinh doanh với tỷ lệ: 05 buồng lưu trú – 01 máy trò chơi.
 • Tất cả các trò chơi điện tử có thưởng khi đưa vào kinh doanh, doanh nghiệp phải xây dựng Thể lệ trò chơi phù hợp của từng loại máy và gửi cơ quan có thẩm quyền để theo dõi. Thể lệ trò chơi phải phù hợp với quy định pháp luật.
 • Đối tượng được phép chơi tại các địa điểm kinh doanh bao gồm người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam. Những đối tượng này phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật và tự nguyện chấp hành thể lệ trò chơi, quy định của Nghị định này.
 • – Ngoài những đối tượng được phép chơi tại các địa điểm kinh doanh trên, chỉ những đối tượng sau đây được ra vào địa điểm kinh doanh:
  • Người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;
  • Người lao động của tổ chức cung cấp dịch vụ có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;
  • Cán bộ, công chức của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra.

Những đối tượng trên chỉ được vào địa điểm kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công, không được phép tham gia trò chơi. Việc ra vào của những người ra vào địa điểm kinh doanh phải được doanh nghiệp kiểm soát và lưu trữ.

 • Người quản lý, điều hành địa điểm kinh doanh phải đạt tiêu chuẩn được pháp luật quy định.
 • Những quy định về quản lý, trình tự, thủ tục khác liên quan đến việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được nêu cụ thể tại Nghị định này.

II. Lập hóa đơn khi áp dụng chiết khấu thương mại

Chi cục thuế Thành phố Buôn Mê Thuột đã ban hành Công văn số 6492/CCT-TTHT đề ngày 08/12/2021 về việc lập hóa đơn khi áp dụng chiết khấu thương mại với những nội dung chính sau:

 • Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.
 • Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.
 • Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua bán, thuế đầu ra, đầu vào.

III. Chi phí bồi thường khi thanh lý hợp đồng

Cục thuế Tỉnh Long An đã ban hành Công văn số 3807/CTLAN-TTHT đề ngày 15/12/2021 về việc chi phí bồi thường khi thanh lý hợp đồng với những nội dung sau:

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng thuê nhà với khách hàng là cá nhân trong thời hạn 05 năm. Sau đó, do doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích văn phòng nên đã thanh lý hợp đồng trước thời hạn và phát sinh khoản chi phí bồi thường hợp đồng cho khách hàng. Khoản chi này sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu khoản chi này đáp ứng điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; và
 • Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #195 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 12/2021 (Phần 5) | Tháng 12/2021 (Phần 4)Tháng 12/2021 (Phần 3) | Tháng 12/2021 (Phần 2) | Tháng 12/2021 (Phần 1)Tháng 11/2021 (Phần 4) | Tháng 11/2021 (Phần 3) | Tháng 11/2021 (Phần 2) | Tháng 11/2021 (Phần 1) | Tháng 10/2021 (Phần 5) | Tháng 10/2021 (Phần 4) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.