CNPL tháng 1/2022 (Phần 2)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 196 mang đến bạn 3 vấn đề pháp lý sau

I. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Vào ngày 06/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Một số nội dung đáng lưu ý như sau:

 • Điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản (“BĐS”) như sau:
  • Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật với ngành nghề kinh doanh BĐS;
  • Công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (với các dự án đầu tư kinh doanh BĐS), tại sàn giao dịch BĐS (với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch BĐS) các thông tin về doanh nghiệp, thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án BĐS đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm BĐS được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm BĐS đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh. Khi có thay đổi những thông tin trên thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi;
  • Chỉ kinh doanh các BĐS có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ dự án BĐS theo quy định thì họ phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

 • Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên không bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện trên. Chi tiết về các chủ thể đó được nêu tại Điều 5 của Nghị định này.
 • Việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại BĐS và chuyển nhượng dự án BĐS phải lập thành hợp đồng theo các mẫu được đính kèm với Nghị định này. Mẫu hợp đồng mới đáng lưu ý là mẫu hợp đồng dành cho loại hình căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú.
 • Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.
 • Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
  • Có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định của Nghị định này;
  • Thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện;
  • Nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.
 • Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS được thực hiện khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật Kinh doanh bất động sản và được áp dụng trong trường hợp dự án đang triển khai thực hiện theo tiến độ, nội dung dự án đã được phê duyệt.
 • Trình tự, thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh BĐS, dự án BĐS được quy định cụ thể tại Nghị định này.

II. Triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax-Mobile 1.0)

Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 4899/TCT-CNTT đề ngày 14/12/2021 để triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax-Mobile 1.0). Nội dung chính như sau:

 • Ứng dụng eTax-Mobile 1.0 là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động dành cho người nộp thuế là cá nhân sử dụng nền tảng IOS, Android.
 • Các chức năng được hỗ trợ bao gồm: Quản lý tài khoản; nộp thuế điện tử; tra cứu thông tin về thuế, nghĩa vụ thuế và các thủ tục liên quan; các tiện ích khác cho người nộp thuế. Chi tiết về các chức năng được nêu tại Phụ lục I đính kèm với Công văn này.
 • Quy trình nộp thuế điện tử cho cá nhân được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục II đính kèm với Công văn này.
 • Ứng dụng được chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 15/12/2021.

III. Hướng dẫn về việc hoàn thuế phí bảo hiểm

Vào ngày 27/12/2021, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 22024/CTBDU-TTHT để hướng dẫn về việc hoàn thuế phí bảo hiểm. Nội dung chính như sau:

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là tổ chức kinh doanh, khi hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ), doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế GTGT, lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Hóa đơn này là căn cứ để doanh nghiệp bảo hiểm điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra, tổ chức tham gia bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số thuế GTGT đã kê khai hoặc đã khấu trừ.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #196 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác: Tháng 1/2022 (Phần 1) | Tháng 12/2021 (Phần 5)Tháng 12/2021 (Phần 4)Tháng 12/2021 (Phần 3) | Tháng 12/2021 (Phần 2) | Tháng 12/2021 (Phần 1)Tháng 11/2021 (Phần 4) | Tháng 11/2021 (Phần 3) | Tháng 11/2021 (Phần 2) | Tháng 11/2021 (Phần 1) | Tháng 10/2021 (Phần 5) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.