CNPL tháng 1/2022 (Phần 3)

BLawyers Vietnam - cập nhật pháp luật

Cập nhật pháp luật Việt Nam số 197 mang đến bạn 4 vấn đề pháp lý sau

I. Chính sách thuế giá trị gia tăng trong việc sáp nhập và tách công ty

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công văn số 6746/CTHYE-TTHT đề ngày 28/12/2021 để hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) trong việc sáp nhập và tách công ty. Nội dung chính như sau:

 • Đối với trường hợp tách một công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế:

Khi tách công ty mà còn số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì công ty đó hoặc đề nghị hoàn thuế theo quy định của pháp luật hoặc chuyển phần thuế GTGT chưa khấu trừ hết sang công ty được tách để kê khai khấu trừ. Số thuế GTGT chưa khấu trừ được chia tương ứng với giá trị tài sản được chuyển qua công ty được tách.

 • Đối với trường hợp sáp nhập công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế:

Khi sáp nhập công ty mà có dự án đang trong giai đoạn đầu tư còn số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì công ty đó hoặc đề nghị hoàn thuế theo quy định của pháp luật hoặc chuyển phần thuế GTGT còn được khấu trừ sang công ty nhận sáp nhập để tiếp tục kê khai khấu trừ.

II. Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân với khoản thanh toán những ngày phép chưa nghỉ cho người lao động

Vào ngày 04/1/2022, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 05/CTBNI-TTHT để hướng dẫn về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) và thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) với khoản thanh toán những ngày phép chưa nghỉ cho người lao động. Nội dung chính như sau:

 • Theo quy định của pháp luật, việc chi những ngày phép chưa nghỉ cho người lao động chỉ được quy định trong trường hợp người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Do đó trong trường hợp người lao động vẫn còn đang làm việc thì khoản chi phí này không được coi là các khoản chi tiền lương, tiền thưởng đủ điều kiện để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
 • Trong trường hợp người lao động vẫn còn đang làm việc cho người sử dụng lao động thì khoản chi những ngày phép chưa nghỉ được xem là khoản lợi ích do người sử dụng lao động chi trả mà người lao động được hưởng và sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

III. Việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Vào ngày 11/1/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 162/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu với những nội dung chính sau:

Trước những diễn biến của giá thành phẩm xăng dầu trên thế giới trong thời gian gần đây, cùng với việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định:

 • Quỹ Bình ổn giá xăng dầu:

Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Xăng E5RON92 100 đồng/ lít

 

Xăng RON95

 

450 đồng/ lít
Dầu điezen 100 đồng/ lít

 

Dầu hỏa 300 đồng/ lít

 

Dầu madút 500 đồng/ kg

 

Chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Xăng E5RON92 0 đồng/ lít

 

Xăng RON95

 

0 đồng/ lít
Dầu điezen 0 đồng/ lít

 

Dầu hỏa 0 đồng/ lít

 

Dầu madút 0 đồng/ kg

 

 • Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

  • Xăng E5RON92: không cao hơn 23.159 đồng/ lít;
  • Xăng RON95 -III: không cao hơn 23.876 đồng/ lít;
  • Dầu điezen: không cao hơn 18.239 đồng/ lít;
  • Dầu hỏa: không cao hơn 17.138 đồng/ lít; và
  • Dầu madút 180CST3.5S: không cao hơn 16.362 đồng/ lít.

IV. Tính thuế TNCN cho người nước ngoài

Cục thuế Tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 6566/CTHYE-TTHT đề ngày 23/12/2021 để trả lời văn bản của doanh nghiệp về việc hướng dẫn kỳ tính thuế TNCN cho người nước ngoài với những nội dung chính sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 1.1 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp kỳ tính thuế năm 2020 (từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020) chuyên gia nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày và không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam thì trong kỳ tính thuế năm 2020 sẽ được xem là đối tượng không cư trú tại Việt Nam. Do đó, đối với phần thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công thì phải kê khai và nộp thuế TNCN với thuế suất 20% và không phải quyết toán. Kỳ tính thuế tiếp theo được xác định từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Tải bản đẹp: 

Cập nhật pháp luật #197 (Tiếng Việt)

Có thể bạn muốn đọc thêm CNPL khác:  Tháng 1/2022 (Phần 2) | Tháng 1/2022 (Phần 1) | Tháng 12/2021 (Phần 5)Tháng 12/2021 (Phần 4)Tháng 12/2021 (Phần 3) | Tháng 12/2021 (Phần 2) | Tháng 12/2021 (Phần 1)Tháng 11/2021 (Phần 4) | Tháng 11/2021 (Phần 3) | Tháng 11/2021 (Phần 2) | Tháng 11/2021 (Phần 1) 

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.